ایمالز

لیست قیمت سبد رخت چرک (5 بهمن)


سبد رخت ممتاز پلاستیک مدل 360
۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
زنبیل لیمون کد 140235
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد لباس چوبی
۵۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت شایگان مدل بافت رنگی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت دربدار بلند بامبو لیمون
۲۶۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد بافت رخت سرو زیباسازان  (زیبا)
۴۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت شایگان مدل 01
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد بافت رخت ارغوان زیباسازان (زیبا)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس حصیری چهارگوش رخ سایز بزرگ
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت مستطیل متوسط لیمون کد 134835
۱۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سطل رخت 57 لیتر کرور (CURVER) مدل KNIT
۹۸۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس بازن مدل لایف کد 5504
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل شایگان
۹۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Zibasazan Sarv Laundry Basket
٪۲۱
۹۱۸,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Barak 12811 Cloth Basket
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت مستطیل کوتاه لیمون کد1162
۱۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت درب دار لیمون کد036
۲۰۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Bazen Clothes Basket Large
۱۶۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Homket 3810 Cloth Basket
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت شایگان مدل کنف بزرگ
۲۴۶,۸۴۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد توری رخت
۳۹,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت بامبو  کد 1512
۲۲۸,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد لباس مدل نشیمن حصیری رخ سایز بزرگ
۳۵۶,۳۱۳ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک طرح چرم مصنوعی هاشور
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت مروار مدل Leather
۵۳۸,۰۲۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Homeket 4248 Clothes Basket
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیسه رخت چرک مدل Ba-700
٪۲۹
۲۷,۰۰۰
۱۹,۲۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
سبدرخت دربدار کوتاه بامبو (151235)
۲۱۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت بیضی مایا 27 لیتر هوم کت hk-38122
۷۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت و لباس بامبو یونیک کد 1900
۵۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت دربدار بلند طرح بامبو
۲۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت کوچک گرند
۱۴۱,۷۵۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل M644
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک بی ام دی ! مدل گل بزرگ کد 204
٪۳۳
۲۲۰,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل A-2000803
۲۸۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک کودک کد s110
۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک اولر مدل O01
۱۱۵,۹۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Homara Flower Clothes Basket
٪۱۹
۲۸۰,۵۰۰
۲۲۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت بلند لیمون کد 116035
۱۲۸,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد رخت مستطیل بامبو لیمون
۱۰۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Ziba 350005 Basket
۸۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
saba plastic
۱۰۲,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد رخت مستطیل کوچک (صنعت سازان)
۱۱۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت شایگان مدل کنف متوسط
۱۶۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت  شایگان مدل 03
۲۹۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Asa Plastic 507 Cloth Basket
۳۳۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبدرخت هاشور مدل CH510
۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت هاشور مدل Copper
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت هاشور مدل White
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت طرح چرم مصنوعی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳۱۶,۸۰۰ تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
سبد رخت مدل best 3163
۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل 09
۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
سبد رخت دسته دار لیمون کد 03435
۱۰۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل 5193 new
۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل کنف aroos 2019
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس حصیری آلفا مدل 0015
٪۱۲
۵۶۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس چهار گوش
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد  لباس کد 7007
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس کد 7005
٪۴
۹۲,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد  لباس کد 7006
۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد حصیری A4 کرور (CURVER) مدل 00095
۱۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیسه رخت چرک پشت دری
۱۸,۹۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
Bazen 190660 Cloth Basket
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس بازن مدل لایف کد 5418
۱۸۸,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سبد لباس درب دار بازن مدل لایف کد 5481
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Apadana 010 Cloth Basket
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سبد رختی - گرد و بزرگ مبعث
۱۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت گرد بامبو لیمون
۱۰۶,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل ch200
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل 40Sq
۹۲,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل fall 01
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرخدار ونکو مدل 621
۷۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک کد001
۲۱,۹۹۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک بانیس کد 1235
٪۱۲
۴۸,۹۰۰
۴۲,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد لباسشویی Knit MLarge لیتر40-کرور
۸۹۲,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شایگان مدل چکاوک
٪۴
۹۲,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد کرور بدون درب مرسه
۳۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد لباس سفید کنتراست 35×55
۳۴۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۲۸
۱۷۰,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۳۶
۱۲۵,۰۰۰
۸۰,۶۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیسه رخت چرک پشت دری مای هوم MY HOME
۱۵,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت و لباس اشکان مدل ۲۰۰۰ سیب
۳۳,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک الینا
۴۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جارختی بی وی کی BVK
٪۱۰
۶۷۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک کد 9002S
۶۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سبد رخت چرک لیمون مدل SAT584
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مرسه مدل آزالیا
۳۶۸,۲۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک  مدل کالانو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
سبد رخت چرک لیمون مدل hm168
۱۸۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل ترمه
۲۳۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک لیمون مدل کد IL1029
۲۳۰,۶۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل شابگان
۹۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک لیمون مدل AT188
۱۸۸,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل s92
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک لیمون مدل MD679
٪۲
۱,۸۹۰,۴۰۰
۱,۸۵۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل شمشاد کد AT784
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک کامل کد 730
۱۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک مدل شمشاد کد AS 785
۸۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک تاتای مدل LINEN110066
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک اکوسبدکو مدل moas010w
۵۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک اکوسبدکو مدل moas270w
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک توفکس مدل 8006
۳۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد رخت چرک ریو مدل 8065
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شمسه نگار مدل DTA47
۲۰۵,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شمسه نگار مدل DTA46
۲۰۵,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شمسه نگار مدل DTA44
۲۰۵,۸۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شمسه نگار مدل DTA419
۲۰۵,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سبد رخت چرک شمسه نگار مدل DTA417
۲۰۵,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت سبد رخت چرک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سبد رخت چرک از لیست قیمت سبد رخت چرک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سبد رخت چرک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سبد رخت چرک های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سبد رخت چرک های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۱۲,۲۵۷ تومان تا ۲۵۹,۴۲۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سبد رخت چرک در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سبد رخت چرک به ترتیب الویت عبارتند از لیمون,زیباسازان,هوم کت,کرور, ...