دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت درایو و اینورتر (4 مهر)


اینورتر LS مدل SV015IG5A-4- 380V- 1.5KW
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۴,۱۵۲,۸۰۰
۴,۰۲۸,۲۱۶ تومان
فروشندگان (۷)
اینورتر 3 اسب / 2.2 کیلووات Xima
(۵ ساعت پیش)
۳,۵۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۸,۸۷۶,۰۰۰
۸,۰۷۷,۱۶۰ تومان
فروشندگان (۷)
اینورتر LS مدل SV110IG5A-4- 380V-11KW
(۵ ساعت پیش)
۱۷,۸۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 5.5kw مدل GD200A-5R5G/7R5P-4
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۷,۹۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر LS مدل SV220IG5A-4- 380V-22KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۳۶,۱۱۷,۰۰۰
۳۲,۸۶۶,۴۷۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر LS مدل SV150IG5A-4- 380V-15KW
(۵ ساعت پیش)
۲۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر LS-IE5-0.1KW مدل SV001IE5-1C
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۲,۸۷۲,۰۰۰
۲,۶۱۳,۵۲۰ تومان
فروشندگان (۸)
اینورتر ADT 0.75KW 3PH مدل iMaster U1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر ال اس مدل SV055iG5A-4
(۵ ساعت پیش)
۱۲,۵۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر LS-IE5-0.2KW مدل SV002IE5-1C
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۳,۱۵۳,۰۰۰
۲,۸۶۹,۲۳۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر ۰.۷۵ کیلووات (۱ اسب) ال اس LS مدل M100 تک فاز
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۹
۴,۸۶۳,۰۰۰
۴,۴۲۵,۳۳۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 1.5kw مدل GD10-1R5G-4-B
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر ADT 55KW مدل iMaster A1
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۷۷,۸۷۱,۰۰۰
۷۱,۲۵۱,۹۶۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS-IC5-0.75KW مدل SV008IC5-1F
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۴,۵۸۲,۰۰۰
۴,۱۶۹,۶۲۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS-IE5-0.1KW مدل SV001IE5-1
(۵ ساعت پیش)
۲,۵۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV075IG5A-4- 380V-7.5KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۸,۷۱۱,۰۰۰
۱۷,۰۲۷,۰۱۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW
(۵ ساعت پیش)
۱۰,۸۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV037IG5A-2- 220V- 3.7 KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۹,۹۰۱,۰۰۰
۹,۰۰۹,۹۱۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۸,۱۵۹,۰۰۰
۷,۴۲۴,۶۹۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر ADT 1.5KW 3PH مدل iMaster U1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV022iG5A-2
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر LS-IC5-2.2KW مدل SV022IC5-1F
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۶,۵۶۹,۰۰۰
۵,۹۷۷,۷۹۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر LS مدل SV015IG5A-2- 220V- 1.5 KW
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۶,۹۲۰,۰۰۰
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 2.2kw مدل GD10-2R2G-4-B
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 45kw مدل GD20-045G-4
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
۳۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 11kw مدل GD20-011G-4
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 5.5 کیلووات مدل SV0055iS7-4
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۸,۷۴۹,۰۰۰
۱۷,۰۶۱,۵۹۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر ADT 3.7KW 3PH مدل iMaster E1 – 037LF
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۷,۵۵۸,۰۰۰
۶,۹۱۵,۵۷۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر LS 132KW مدل IP5
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۱۶۹,۷۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اینورتر دلتا VFD075M43
(۵ ساعت پیش)
۱۹,۰۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اینورتر دلتا VFD015B21
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۶,۳۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر LS مدل SV008iG5A-2
(۵ ساعت پیش)
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS سری IG5A سه فاز 5.5 کیلووات
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۵,۳۸۵,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS-IC5-1.5KW مدل SV015IC5-1F
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۵,۱۵۵,۰۰۰
۴,۶۹۱,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS-IE5-0.37KW مدل SV004IE5-1C
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۳,۴۱۵,۰۰۰
۳,۱۰۷,۶۵۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر ۱.۵ کیلووات (۲ اسب) ال اس مدل M100  تک فاز
(۸ ساعت پیش)
٪۹
۵,۳۵۶,۰۰۰
۴,۸۷۳,۹۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ۰.۷۵ کیلووات(۱ اسب) ال اس LS مدل IS7 تک فاز
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۵,۰۰۶,۰۰۰
۱۳,۶۵۵,۴۶۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر ۰.۷۵ کیلووات (۱ اسب) ال اس LS مدل H100 تک فاز
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۱,۲۱۴,۰۰۰
۱۰,۲۰۴,۷۴۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر ۲۲۰ کیلووات (۲۹۵ اسب) ال اس LS مدل H100-4 سه فاز
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۹
۲۹۸,۱۳۹,۰۰۰
۲۷۱,۳۰۶,۴۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر ۳.۷ کیلووات (۵ اسب) ال اس LS مدل H100-4 سه فاز
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۴,۱۹۴,۰۰۰
۱۲,۹۱۶,۵۴۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر اینوت INVT تکفاز 0.75kw مدل GD20-0R7G-S2
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۰۴۴,۹۷۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر اینوت INVT سه فاز 15kw مدل GD200A-015G/018P-4
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 7.5 کیلووات مدل SV0075iS7-4
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۲۳,۰۸۴,۰۰۰
۲۱,۰۰۶,۴۴۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر ADT 5.5KW مدل iMaster A1
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۱۵,۱۷۳,۰۰۰
۱۳,۸۸۳,۲۹۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 90KW مدل iMaster A1
(۸ ساعت پیش)
٪۸
۱۰۰,۲۰۲,۰۰۰
۹۱,۶۸۴,۸۳۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 37KW مدل iMaster A1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۸
۵۲,۶۷۸,۰۰۰
۴۸,۲۰۰,۳۷۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 30KW مدل iMaster A1
(۸ ساعت پیش)
٪۸
۴۸,۰۹۷,۰۰۰
۴۴,۰۰۸,۷۵۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 45KW مدل iMaster A1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۸
۶۲,۶۹۸,۰۰۰
۵۷,۳۶۸,۶۷۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 11KW مدل iMaster E1
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۲۰,۵۷۰,۰۰۰
۱۸,۸۲۱,۵۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 7.5KW مدل iMaster E1
(۸ ساعت پیش)
٪۸
۱۷,۰۰۴,۰۰۰
۱۵,۵۵۸,۶۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 5.5KW مدل iMaster E1
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۱۴,۲۶۲,۰۰۰
۱۳,۰۴۹,۷۳۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 37KW مدل iMaster E1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۸
۵۰,۴۶۴,۰۰۰
۴۶,۱۷۴,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 132KW مدل iMaster E1
(۸ ساعت پیش)
٪۸
۱۴۲,۶۱۷,۰۰۰
۱۳۰,۴۹۴,۵۵۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 90KW مدل iMaster E1
(۸ ساعت پیش)
٪۸
۱۰۰,۵۶۳,۰۰۰
۹۲,۰۱۵,۱۴۵ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 18.5KW مدل iMaster C1
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۸
۲۴,۶۸۴,۰۰۰
۲۲,۵۸۵,۸۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر ADT 7.5KW مدل iMaster C1
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۸
۱۲,۸۹۰,۰۰۰
۱۱,۷۹۴,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS 22KW – 220VAC مدل IG5 SV220IG5A-2
(۸ ساعت پیش)
٪۹
۳۲,۳۲۳,۰۰۰
۲۹,۴۱۳,۹۳۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر DSI-200-K40G1 پنتاکس نیم اسب
(۵ ساعت پیش)
۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
۳۹,۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اینورتر LS مدل SV185IG5A-4- 380V-18.5KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۳۲,۷۱۶,۰۰۰
۲۹,۷۷۱,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۵)
اینورتر LS مدل SV008IG5A-4- 380V- 0.75KW
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۷,۴۰۳,۰۰۰
۶,۷۳۶,۷۳۰ تومان
فروشندگان (۵)
لیست قیمت درایو و اینورتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت درایو و اینورتر از لیست قیمت درایو و اینورتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر درایو و اینورتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین درایو و اینورتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر درایو و اینورتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۱,۸۹۸,۴۷۳ تومان تا ۲۶,۷۶۴,۸۰۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های درایو و اینورتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب درایو و اینورتر به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,توان,دلتا,پنتاکس, ...

1 2 3 4 5 6 17