۵
(۱ رای دهنده)

ماکت فلزی کامیون بنز (خاور 608-808) قدیمی موزیکال-چراغدار (سبز)