۵
(۱ رای دهنده)

بریل برقی 4تایی (دستگاه فون برقی) موتور بزرگ QH-B004