ایمالز

لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی (1 خرداد) صفحه 4


لولا 110 درجه بلوم
۹۰,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا 100 درجه تاچ بلوم
۳۳,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا تاچ 107 درجه بلوم
۳۸,۵۰۰تومان
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لولا پمپی کلیپس دار طلایی آرو
۱۵,۵۰۰تومان
(۱۰ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لولا 90 درجه بلوم
۵۰,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا 90 درجه fgv
۴۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لولا 270 درجه بلوم
۱۳۷,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لولا مثبت 45 درجه بلوم
۴۰,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
بلوموشن لولا 107 درجه بلوم
۴۶,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا پمپی کلیپسی دامار
۲۵,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لولا پمپی تریدی کلیپسی دامار
۳۹,۶۰۰تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا ساده 107 درجه بلوم
۳۴,۲۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا ساده FGV
۱۵,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جک کابینت مدل LINK کد 003
۱,۰۷۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جک کابینت رابو مدل 100N بسته  2 عددی
۴۴,۸۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
جک کابینت مدل Lot 100N
۵۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
جک کابینت مدل TU120 بسته 2 عددی
۳۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
جک کابینت مدل 120 N
۲۷,۳۷۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جک کابینت آرت مدل 100N
٪۷
۲۴,۵۰۰
۲۲,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
لولا سرنیزه حامد 3.5 اینچ مدل 92S
٪۱۰
۵۲,۰۰۰
۴۷,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بلوموشن بلوم مدل BM-107
۴۳,۰۲۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لولا مدل   M-14
۱۵,۹۰۰تومان
(۳ روز پیش)
لولا مدل DP-16 مجموعه 2 عددی
۲۶,۹۵۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا آرام بند مدل T01
۲۰,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لولا مدل F02 مجموعه 4 عددی
۳۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
جک کابینت پمپی مدل 80N
۲۹,۰۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا مدل 5.3 سانتی متری بسته 48 عددی
۱۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا در و پنجره مدل PVC
۱۲,۰۰۰تومان
(۵ روز پیش)
لولا مدل Gh-14
۱۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل Gh-14 بسته 5 عددی
۳۵,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا آرام بند کد 116 بسته 4 عددی
۴۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل ساده کد 99 بسته 4 عددی
۴۳,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته 20 عددی
٪۲
۲۶۴,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۳ روز پیش)
لولا آرام بند امیت مدل Em-2 بسته 4 عددی
۷۱,۳۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا  مدل T20 بسته 10 عددی
٪۳
۳۸,۰۰۰
۳۶,۸۶۰تومان
(۵ روز پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 4 عددی
۲۱,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2
۱۳,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 6 عددی
۳۰,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 13 عددی
٪۱۶
۸۲,۵۰۰
۶۹,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 17 عددی
٪۱۶
۹۶,۲۵۰
۸۰,۸۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 16 عددی
۸۱,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل Gh-14 بسته 3 عددی
۲۷,۸۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 10 عددی
٪۱۶
۶۱,۲۵۰
۵۱,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 9 عددی
٪۱۶
۵۸,۵۰۰
۴۹,۱۴۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 14 عددی
٪۱۶
۸۳,۷۵۰
۷۰,۳۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 12 عددی
۵۸,۹۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 19 عددی
٪۱۶
۱۱۳,۷۵۰
۹۵,۵۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 7 عددی
۳۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2 بسته 15 عددی
٪۱۶
۸۸,۷۵۰
۷۴,۵۵۰تومان
(۱ روز پیش)
جک کابینت مدل N 60
۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
لولا مدل  TN-3 بسته 19 عددی
٪۱۶
۱۳۶,۲۵۰
۱۱۴,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2.5 بسته 7 عددی
٪۱۶
۵۲,۵۰۰
۴۴,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 3 عددی
۳۳,۵۰۰تومان
(۳ روز پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 10 عددی
۶۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل  TN-3 بسته 11 عددی
٪۱۶
۸۳,۵۰۰
۷۰,۱۴۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 12 عددی
۷۳,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 12 عددی
٪۱۶
۱۴۰,۰۰۰
۱۱۷,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 7 عددی
۴۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 15 عددی
٪۱۶
۱۱۰,۰۰۰
۹۲,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 25 عددی
٪۱۶
۱۸۰,۰۰۰
۱۵۱,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 5 عددی
۵۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2.5 بسته 9 عددی
٪۱۶
۵۶,۲۵۰
۴۷,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 18 عددی
۱۷۱,۴۹۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 16 عددی
٪۱۶
۱۱۷,۵۰۰
۹۸,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 17 عددی
٪۱۶
۱۲۲,۵۰۰
۱۰۲,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 18 عددی
٪۱۶
۱۳۲,۵۰۰
۱۱۱,۳۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 8 عددی
٪۱۶
۶۲,۷۵۰
۵۲,۷۱۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 13 عددی
۷۸,۹۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 16 عددی
۱۵۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 6 عددی
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3 بسته 20 عددی
۱۱۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 6 عددی
۶۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 4 عددی
٪۱۶
۵۶,۲۵۰
۴۷,۲۵۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 9 عددی
۸۷,۱۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-2.5 بسته 8 عددی
۴۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 14 عددی
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 11عددی
٪۱۶
۱۳۱,۲۵۰
۱۱۰,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3.5 بسته 20 عددی
٪۱۶
۲۴۷,۵۰۰
۲۰۷,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل  TN-3 بسته 9 عددی
۵۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل T4 بسته 2 عددی
۲۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-16 بسته 5 عددی
۵۵,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا صامت مدل S17
۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل  TN-3 بسته 2 عددی
۱۸,۲۹۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل TN-3
۱۴,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
لولا مدل TN-1 بسته 3 عددی
۲۶,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-16 مجموعه 30 عددی
٪۱۶
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-16 بسته 10 عددی
۸۹,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-28 بسته 6 عددی
٪۱۶
۲۲۸,۷۵۰
۱۹۲,۱۵۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-28 بسته 4 عددی
٪۱۶
۱۶۱,۲۵۰
۱۳۵,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-28 بسته 2 عددی
۷۲,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-28
٪۱۶
۴۶,۲۵۰
۳۸,۸۵۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-22 بسته 10 عددی
۲۲۸,۹۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا مدل DP-22 بسته 8 عددی
٪۱۶
۲۴۸,۷۵۰
۲۰۸,۹۵۰تومان
(۱ روز پیش)
لولا مدل DP-22 بسته 2 عددی
۴۶,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-20 بسته 2 عددی
٪۱۶
۴۰,۰۰۰
۳۳,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-18 بسته 10 عددی
۱۱۷,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-18 بسته 6 عددی
٪۱۶
۹۱,۵۰۰
۷۶,۸۶۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-18 بسته 4 عددی
۴۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل DP-18 بسته 2 عددی
۳۰,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل GHL-2.5 بسته 18 عددی
٪۱۶
۲۸۷,۵۰۰
۲۴۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل GHL-2.5 بسته 16 عددی
٪۱۶
۲۶۲,۵۰۰
۲۲۰,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل GHL-2.5 بسته 10 عددی
٪۱۶
۱۸۶,۲۵۰
۱۵۶,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
لولا مدل GHL-2.5 بسته 4 عددی
۷۰,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
جک کابینت رابو مدل 100N بسته  8 عددی
۱۵۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
قرقره در کشویی  کد 223 بسته 4 عددی
۸۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
لولا گونیا مدل G-4 بسته 20 عددی
۱۸,۶۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جک کابینت مدل N100
۲۵,۵۰۰تومان
(27 دقیقه پیش)
لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی از لیست قیمت لولاهای کابینت و درب ساختمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لولاهای کابینت و درب ساختمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید