عنوان قیمت
Samsung Galaxy J7 core (2017 ) 16gb
۶۸۲,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB
۱,۰۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8- 64G
۳,۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB
۱,۷۷۰,۰۰۰
Apple iPhone 5s - 32GB
۷۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 Pro 64 GB
۱,۰۳۵,۰۰۰