تصویر عنوان قیمت نمودار
Apple iPhone 8 256GB
۸,۵۸۰,۰۰۰ تا ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 16 GB
۱,۷۱۵,۰۰۰ تا ۴,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 8 Plus 256G
۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 6s 64GB
۳,۳۵۰,۰۰۰ تا ۳,۷۷۵,۰۰۰