تصویر عنوان قیمت نمودار
Apple iPhone 6 - 128GB
۱,۹۹۰,۰۰۰ تا ۲,۴۸۹,۰۰۰
Apple iPhone SE 64 GB
۲,۵۶۹,۰۰۰ تا ۳,۸۷۴,۵۰۰
Apple iphone 7 - 128GB
۴,۸۲۰,۰۰۰ تا ۵,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPhone X 64 gb
۷,۷۷۵,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰