تصویر عنوان قیمت نمودار
Apple iPhone 6 Plus - 64GB
۳,۹۹۹,۰۰۰ تا ۴,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 6 Plus - 128GB
۵,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 6 - 64GB
۲,۷۹۰,۰۰۰ تا ۳,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 5c - 16GB
۱,۸۸۵,۰۰۰