تصویر عنوان قیمت تغییرات قیمت نمودار
Lenovo Ideapad 320 - Core i7 - 8GB - 1TB - 2GB
۵,۷۹۰,۰۰۰ تا ۸,۳۹۰,۰۰۰۹.۰۹%
ASUS N552VW - Core i7 - 12GB - 2T+128GB - 4GB
۱۱,۲۰۰,۰۰۰۱۶.۹۶%
ASUS N580VD -Core i7-16GB-2T+256GB-4GB
۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تا ۱۶,۸۸۰,۰۰۰۳.۳۶%
Lenovo Ideapad 520 - Core i7 - 16GB - 2TB - 4GB
۱۰,۱۸۹,۰۰۰ تا ۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۱.۳۳%
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB
۱,۴۶۰,۰۰۰۰.۰%
ASUS ROG GX800VH -Core i7 -64GB- 1.5TB-16GB
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰۲۸.۹۴%
ASUS X541UV Core i7 8GB 1TB 2GB
۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸,۲۳۰,۰۰۰۱.۰۴%
ASUS VivoBook X541NA - celeron -2G-500G
۲,۷۷۰,۰۰۰ تا ۳,۸۹۵,۰۰۰۰.۴۷%
Lenovo Ideapad 320 -Core i3 - 4GB - 1T - 2GB
۳,۹۵۰,۰۰۰ تا ۷,۲۴۰,۰۰۰۶.۰۱%
ASUS FX503VD - Core i7-8GB-1T-4GB
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۲۹۵,۰۰۰۱۴.۴۷%
1 2 3 4 5 6 3039