تصویر عنوان قیمت تغییرات قیمت نمودار
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB
۴,۲۵۰,۰۰۰ تا ۴,۷۶۰,۰۰۰۹.۰۳%
Samsung Galaxy J7 (2016) J710FN Dual SIM 16GB
۱,۹۷۵,۰۰۰ تا ۲,۳۱۹,۰۰۰۹.۳۹%
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB
۱,۶۶۹,۰۰۰ تا ۱,۸۴۰,۰۰۰۰.۳۳%
Apple iPhone 6 Plus - 64GB
۳,۱۹۹,۰۰۰ تا ۴,۱۸۰,۰۰۰۰.۵۵%
Samsung Galaxy A3 2017
۲,۳۰۹,۰۰۰ تا ۳,۲۰۰,۰۰۰۲.۶۱%
Huawei Honor 8 Lite PRA-LA1 Dual SIM- 16G
۱,۴۵۹,۰۰۰ تا ۲,۳۰۰,۰۰۰۲.۶۶%
Samsung Galaxy S9 Plus Dual SIM-64G
۸,۴۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۰۰,۰۰۰۶.۳۲%
Apple iPhone X 256 gb
۹,۹۳۵,۰۰۰ تا ۱۴,۹۵۰,۰۰۰۵.۳۷%
Samsung Galaxy Note 8- 64G
۶,۱۰۰,۰۰۰ تا ۸,۹۹۹,۰۰۰۳.۲۰%
Samsung Galaxy S6 SM-G920F-32GB
۱,۶۰۰,۰۰۰۶.۵۶%
1 2 3 4 5 6 4557