تصویر عنوان قیمت میانگین قیمت تغییرات قیمت نمودار
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Mobile Phone
۴۶,۴۵۰,۰۰۰ تا ۵۷,۵۰۵,۰۰۰۵۳,۴۸۵,۴۹۶۰.۰%
Apple iPhone 13 128GB Mobile Phone
۳۰,۷۵۰,۰۰۰ تا ۴۲,۳۰۰,۰۰۰۳۶,۱۹۴,۱۶۸۰.۰%
Samsung Galaxy A32 6/128GB mobile phone
۶,۱۲۰,۰۰۰ تا ۷,۳۶۰,۰۰۰۶,۴۵۸,۲۹۸۰.۰%
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8/128GB Mobile Phone
۷,۷۵۰,۰۰۰ تا ۱۰,۶۸۹,۰۰۰۸,۱۰۸,۷۱۲۰.۰%
Apple iPhone 13 Pro 256GB Mobile Phone
۴۳,۱۵۰,۰۰۰ تا ۵۵,۶۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۳,۹۶۳۰.۰%
Apple Airpods PRO Wireless Headphones
۵,۴۳۰,۰۰۰ تا ۷,۸۸۹,۰۰۰۵,۹۵۸,۷۶۱۰.۷۶%
Apple iPhone 11 128GB Mobile Phone
۱۸,۹۴۹,۰۰۰ تا ۳۰,۹۹۹,۰۰۰۲۵,۵۷۶,۳۲۳۲۹.۹۶%
Samsung Galaxy A53 5G 8/256G
۱۱,۲۳۳,۰۰۰ تا ۱۳,۱۰۰,۰۰۰۱۱,۷۷۱,۲۲۲۰.۰%
Samsung Galaxy A13 4/64GB RAM Mobile Phone
۴,۴۱۹,۰۰۰ تا ۵,۴۴۶,۰۰۰۴,۶۶۴,۲۷۳۰.۰%
Samsung Galaxy A52 8/256GB Mobile Phone
۸,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۲,۸۰۰,۰۰۰۹,۳۰۵,۵۹۸۰.۰%
1 2 3 4 5 6 200