۲.۷
(۳ رای دهنده)

کوارتو مینی

پیشنهادات مشابه
در حال حاضر هیچ فروشگاهی این محصول را موجود نکرده است.
هیچ فروشگاهی با فیلترهای منتخب شما وجود ندارد.
پیشنهاد می‌کنیم فیلترها را تغییر دهید
مشخصات فنی کوارتو مینی
مشخصات
مشخصات فنی در این بازی باید تلاش نمایید یکی از ویژگی های شکل، رنگ، سایز و توپر و توخالی بودن را دوز نمایید. گاهی اوقات بی اینکه متوجه باشید در زمین حریف و در راستای پیروزی وی بازی می کنید. بازیکنان به نوبت مهره هایی را که حریفشان برایشان انتخاب کرده است را درون صفحه
معرفی محصول

هدف از انجام این بازی تشکیل یک دوز چهار تایی از مهرهایی است که حد اقل دارای یک ویژگی مشترک باشند . رنگ، شکل، سایز و توپر و توخالی بودن ویژگی هایی است که می توانند دوز شوند.

پیشنهاد ویژه فروشندگان

کالاهای مشابه