۰
(۰ رای دهنده)

ماساژور کتف وشانه تاچ ریلکس

مشخصات فنی ماساژور کتف وشانه تاچ ریلکس

مشخصات
مشخصات فنی


گردن ما در مقابل انواع مختلفی ازاسترسها وفشارها آسیب پذیر است.مهره های گردن بعد از مهره های کمر

معرفی محصول

این ماساژور فقط در قسمت شانه و گردن قرار می گیرد

پیشنهاد ویژه فروشندگان