۵
(۱ رای دهنده)

زانوبند نگهدارنده نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Knee Stabilizer Nokast Neoprene Knee Stabilizer

مشخصات فنی زانوبند نگهدارنده نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Knee Stabilizer

مشخصات
مشخصات فنی

مورد مصرف
جهت جلوگیری از صدمات به زانو هنگام ورزش و کار

<

معرفی محصول

نوارهای حلزونی شکل جانبی باعث ثابت نگه داشتن بهتر زانو می شود

پیشنهاد ویژه فروشندگان