۵
(۱ رای دهنده)

دستگاه تصفیه هوای مینی مدل USAMS ZB184