۰
(۰ رای دهنده)

خازن روغنی دائم در مدار ۷۰µF میکروفاراد ایکار

از ۵۸,۰۰۰ تومان تا ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه فروشندگان