از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت تایم فورس

TFA5013MN02
7,630,000 تومان
TF4168M01M
2,860,000 تومان
TF3394L02
3,450,000 تومان
TF4102M02
5,030,000 تومان
TF4158M02
2,940,000 تومان
TF4177M01M
1,770,000 تومان
TFA5014LR01
5,060,000 تومان
TF3297L02M
3,110,000 تومان
TF3381M11
3,410,000 تومان
TF4157L02
1,680,000 تومان
TF3326L02M
1,680,000 تومان
TF4050M02
1,680,000 تومان
TF4101M11
3,620,000 تومان
TF3220L09M
2,820,000 تومان
TF3271L02
4,200,000 تومان
TF3350M02M
3,110,000 تومان
TF3390L11
2,780,000 تومان
TF4028M02M
2,520,000 تومان
TF4111B12
1,680,000 تومان
TF3072M05
3,110,000 تومان
TF4186L11
4,360,000 تومان
TF4196L09M
5,110,000 تومان
TFA5010MR01
5,720,000 تومان
TFA5003MR03
6,750,000 تومان
TFM5011MR01
6,110,000 تومان
TF4102M01
5,030,000 تومان
TF4187L03
5,530,000 تومان
TF4157L12
1,680,000 تومان
1 2 3 4