از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
تکس
  • از تومان
  • تا تومان

ساعت تکس

TS1001B
4,280,000 تومان
TS1302A
4,550,000 تومان
TS1302C
4,548,000 تومان
TS1105C
5,750,000 تومان
TS1301A
3,070,000 تومان
TS1301B
3,070,000 تومان
TS1301C
3,070,000 تومان
TS1204A
5,350,000 تومان
TS1501A
4,020,000 تومان
TS1102B
3,390,000 تومان
DAY&NIGHT
4,970,000 تومان
NATO LENS
5,850,000 تومان
CHANNEL BOX
3,640,000 تومان
LITTLE DROP
3,070,000 تومان
MASK PLAYER
5,350,000 تومان
TS1303A
5,200,000 تومان
DAILY ICON
3,260,000 تومان
TS1405B
6,010,000 تومان
TS1102D
3,130,000 تومان
TS1007A
2,730,000 تومان
CHANNEL BOX
3,400,000 تومان
TS1104C
3,640,000 تومان
Men Watches  Clocks
3,880,000 تومان
CHANNEL CUTE
4,270,000 تومان
Tacs TS1103B
4,030,000 تومان
TS1203A
3,410,000 تومان
TS1401B
3,070,000 تومان
TS1404B
4,280,000 تومان
1 2