از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت اسلازنگر

SL.09.6185.4.02
2,000,000 تومان
slazenger watch SL.09.6158.3.04
2,700,000 تومان
slazenger watch SL.09.6090.3.02
1,700,000 تومان
slazenger watch SL.09.6079.3.01
2,100,000 تومان
SL.09.6185.4.05
1,916,000 تومان
SL.09.6121.2.03
٪42
2,277,000
1,320,660 تومان
SL.09.6185.4.01
1,833,000 تومان
SL.09.6121.2.02
3,150,000 تومان
SL.09.6118.3.03
1,900,000 تومان
SL.09.6188.2.04
2,200,000 تومان
slazenger watch SL.09.6163.2.03
2,300,000 تومان
slazenger watch SL.09.6113.3.04
2,400,000 تومان
SL.09.6172.3.03
ناموجود
SL.09.6157.3.02
ناموجود
SL.09.6117.3.03
ناموجود
SL.09.6055.3.03
ناموجود
1 2 3 4