از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت میو گلد

Mio Star EG11 Gold Earing For Women
٪5
611,711
581,125 تومان
Mio Star EG109 Gold Earing For Women
٪5
642,353
610,235 تومان
Mio Star EG86 Gold Earing For Women
٪5
591,282
561,717 تومان
Mio Star EG130 Gold Earing For Women
٪5
539,077
512,123 تومان
Mio Star EG13 Gold Earing For Women
٪5
497,086
472,231 تومان
Mio Star EG14 Gold Earing For Women
٪5
497,086
472,231 تومان
Mio Star EG142 Gold Earing For Women
٪5
601,497
571,422 تومان
Mio Star EG09 Gold Earing For Women
٪5
581,068
552,014 تومان
Mio Star EG144 Gold Earing For Women
٪5
518,649
492,716 تومان
Mio Star EG02 Gold Earing For Women
٪5
486,872
462,528 تومان
Mio Star EG122 Gold Earing For Women
٪5
497,086
472,231 تومان
Mio Star EG19 Gold Earing For Women
٪5
591,282
561,717 تومان
Mio Star EG132 Gold Earing For Women
٪5
569,719
541,233 تومان
Mio Star EG131 Gold Earing For Women
٪5
581,068
552,014 تومان