از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت گرووانا

1729.1537
16,500,000 تومان
1740.1537
16,000,000 تومان
1616.1137
15,000,000 تومان
4567.1112
17,500,000 تومان
4566.1133
10,500,000 تومان
4416.1132
9,000,000 تومان
1717.1567
17,500,000 تومان
1708.1111
16,500,000 تومان
1718.1152
20,000,000 تومان
1620.9176
17,500,000 تومان
1616.1172
16,500,000 تومان
1616.1179
16,500,000 تومان
1616.1187
22,000,000 تومان
1620.9173
17,500,000 تومان
1620.9175
17,500,000 تومان
1620.9576
14,000,000 تومان
1621.9537
19,500,000 تومان
1621.9577
20,000,000 تومان
1622.9176
17,500,000 تومان
1622.9178
17,500,000 تومان
1633.9536
16,000,000 تومان
1635.9837
13,000,000 تومان
1635.9872
13,000,000 تومان
1635.9877
13,000,000 تومان
1715.1132
17,500,000 تومان
1715.1137
17,500,000 تومان
1717.1562
17,500,000 تومان
1718.1132
17,500,000 تومان
1718.1137
17,500,000 تومان
1719.1532
14,000,000 تومان
1719.1537
14,000,000 تومان
1719.1562
16,000,000 تومان
1721.1532
14,000,000 تومان
1721.1562
16,000,000 تومان
1721.1567
16,000,000 تومان
1722.1532
13,000,000 تومان
1722.9536
16,500,000 تومان
1 2 3 4 5 6 11