از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
دوکسا
  • از تومان
  • تا تومان

ساعت دوکسا

دوکسا 145.15.058.10
8,095,900 تومان
دوکسا 145.15.058.07
7,129,200 تومان
دوکسا 107.10.121.01
20,493,600 تومان
دوکسا 107.10.021R.02
20,493,600 تومان
دوکسا 107.10.021.10
22,547,800 تومان
دوکسا 105.35.022.30
14,089,300 تومان
دوکسا 105.15.022Y.10
11,962,600 تومان
دوکسا 218.10.021.01
9,545,900 تومان
دوکسا 172.30.011.2.11
13,461,000 تومان
1 2 3 4 5 6 9