فیلتر محصولات
مرتب سازی
فاراتل
  • از تومان
  • تا تومان

محافظ و چند راهی برق فاراتل (faratel)

faratel STB25R Stabilizer
٪۰
۹,۰۴۷,۰۰۰
۹,۰۲۷,۰۰۰ تومان
faratel STB2000 Stabilizer
٪۲
۲,۷۲۵,۰۰۰
۲,۶۷۰,۵۰۰ تومان
faratel AVR40 Stabilizer
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Faratel PRINCE AC50K Stabilizer
۶,۰۶۶,۹۴۰ تومان
Faratel PRINCE WASH 10K Stabilizer
۲,۳۹۸,۰۰۰ تومان
Faratel PRINCE FRZ15 Stabilizer
۱,۳۱۸,۹۰۰ تومان
Faratel PRINCE TV55 Stabilizer
۱,۶۴۰,۴۳۰ تومان
Faratel PRINCE FRZ40 Stabilizer
۱,۶۱۸,۶۵۰ تومان
Faratel PRINCE TV75 Stabilizer
۱,۹۱۸,۴۰۰ تومان
Faratel PRINCE FRZ60 Stabilizer
۱,۹۹۰,۳۴۰ تومان
Faratel PRINCE FRZ25 Stabilizer
۱,۵۲۲,۷۳۰ تومان
استابلایزر فاراتل مدل STB25R ظرفیت 6000VA
٪۲
۹,۰۴۷,۰۰۰
۸,۸۶۶,۰۶۰ تومان
faratel Farapower 253 Stabilizer
۲۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
STB2000M Stabilizer
٪۲
۲,۷۲۵,۰۰۰
۲,۶۷۰,۵۰۰ تومان