فیلتر محصولات
مرتب سازی
خیام الکتریک
  • از تومان
  • تا تومان

محافظ و چند راهی برق خیام الکتریک (Khayam Electric)

Khayam Electric 107 Power Strip
۴۹,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ خیام الکتریک مدل KH8066
٪۱۴
۲۳۰,۰۰۰
۱۹۷,۰۰۰ تومان
Khayam Electric 103 Power Strip
۱۶۰,۰۰۰ تومان
Khayam Electric Pars Power Strip
۱۴۶,۰۰۰ تومان
Khayam Electric 105 Voltage Protector
۱۵۵,۰۰۰ تومان
Khayam Electric KH8050 Voltage Protector
٪۸
۲۴۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
مادگی صنعتی خیام الکتریک مدل KH8008
٪۱۴
۱۷,۴۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱ ۲