فیلتر محصولات
مرتب سازی
فروزش
  • از تومان
  • تا تومان

محافظ و چند راهی برق فروزش (Foroozesh)

محافظ یخچال 3 خانه 1.80 متری فروزش
٪۶
۱۲۴,۰۰۰
۱۱۷,۰۰۰ تومان
محافظ 6خانه کامپیوتر1/80سانتی فروزش
٪۵
۱۲۸,۰۰۰
۱۲۱,۰۰۰ تومان
محافظ برق فروزش مدل Power protection Froozesh FR600
٪۹
۱۳۹,۰۰۰
۱۲۷,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ فروزش مدل FR125
٪۱۸
۸۵,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
محافظ پکیج پریزی فروزش FR225
٪۱۹
۱۰۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
محافظ یخچال 3 خانه 2.80 سانتی فروزش
٪۱۳
۱۵۸,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰ تومان
محافظ کامپیوتر 5 خانه 1.80 سانتی فروزش
٪۶
۱۲۴,۰۰۰
۱۱۷,۰۰۰ تومان
محافظ یخچال 3خانه ارت دار4/80 فروزش
٪۶
۱۲۶,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰ تومان
محافظ کامپیوتر 5 خانه 280 سانتی فروزش
٪۹
۱۳۴,۴۰۰
۱۲۲,۰۰۰ تومان
محافظ کامپیوتری 6 خانه فروزش کابل 280cm
٪۱۳
۱۷۸,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
محافظ یخچال 3 خانه بدون ارت فروزش 1.8 متر
٪۱۵
۱۶۴,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
Power Strip Foroozesh FR231
۱۲۱,۰۰۰ تومان
محافظ برق مخصوص لوازم خانگی
٪۳۵
۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ فروزش کد FR250-B935
٪۲
۱۳۲,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱ ۲