فیلتر محصولات
مرتب سازی

کاغذ خردکن - صفحه ۳

Fellowes 225Mi Jam Proof Micro-Cut Shredder
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Fellowes 73Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder
۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
Fellowes 500C Auto Feed Shredder
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Fellowes Powershred 73Ci Paper Shredder
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خرد کن 485Ci فلوز
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن پودری HSM B22
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن Remo C-5500
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Atlas CC2040
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Fellowes H-8Cd Cross-Cut Shredder
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 820
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خرد کن AX مدل SD-860C
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 کاغذ خردکن فلوز Fellowes H8MC
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
Fellowes AutoMax 100M
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ اکس مدل A3
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ مدل KW TRIO A3
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A
٪۱۴
۱,۲۸۴,۶۸۰
۱,۰۹۸,۵۹۰ تومان
برش دهنده کاغذ A4 مدل N.G.A
٪۶
۶۳۶,۳۵۰
۵۹۹,۰۰۰ تومان
Fellowes AutoMax 100M Paper shredder
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ اکس مدل B4
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
برش دهنده کاغذ مدل 4-829
۴۸۵,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن مدل az8s چرخدار
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن رمو مدل C-3100
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کاغذ خردکن Remo C-4500
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AX SD-817B Paper shredder
ناموجود
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸