فیلتر محصولات
مرتب سازی
  • از تومان
  • تا تومان

پلوپز

پلوپز تفال مدل RK9018
٪۲۸
۸,۲۵۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز 8 نفره  پارس خزر مدل 181-TYAN
٪۵
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان
Philips HD3038 Fuzzy Logic Rice Cooker
٪۱۶
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
پارس خزر پلو پز 12 نفر مدل تیان 271
٪۷
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Tefal پلوپز تفال مدل RK8121
٪۳۸
۶,۷۴۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Bosch MUC22B42 Rice Cooker
٪۲
۷,۵۶۰,۰۰۰
۷,۳۸۸,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC271TS Rice Cooker
٪۵
۱,۸۶۰,۰۰۰
۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar DMC-101P Rice Cooker
٪۹
۲,۲۸۳,۰۰۰
۲,۰۷۶,۰۰۰ تومان
پلوپز تفال RK7088
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز 10 نفره تکنو مدل TE-606
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC 361TSW Rice Cooker
٪۱۱
۲,۴۸۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC 101 TYAN Rice Cooker
۱,۱۷۲,۶۰۰ تومان
Pars Khazar DMC181P
٪۳
۲,۲۹۰,۰۰۰
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC-61 Tyan Rice Cooker
۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان
پلوپز مولتی کوکر MUC11W12
٪۱۲
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC860 Rice Cooker
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
پلوپز 10نفره تولیپس مدل RC-441
٪۱۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۸,۰۰۰ تومان
پلوپز گوسونیک مدل GRC-688
٪۲۶
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
Migel GRC 830 Rice Cooker
٪۳
۲,۰۹۰,۰۰۰
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RCSC271 Rice Cooker
٪۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان
پلوپز دیجیتال و سرخ کن تکنو مدل Te-607
٪۱۰
۲,۹۷۰,۰۰۰
۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان
پلوپز فیلیپس مدل HD4515
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Moulinex RC1108 Rice Cooker
٪۲
۱,۳۹۷,۰۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC271TSP Rice Cooker
٪۹
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC 850 Rice Cooker
۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RC181TS Rice Cooker
٪۹
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
پلوپز میگل مدل GRC 700
٪۱
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
پلوپز  بیم RC 1201
٪۸
۲,۹۸۵,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پلوپز کاستلو مدل CL660
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز بایترون BITRON BRC-E5
٪۶
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
VIDAS VIR-5407
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
Pars khazar RCW 181 TAFTAN
۱,۳۷۱,۳۰۰ تومان
پلوپز کنوود KENWOOD RCM-45
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Feller RC61 Rice Cooker
٪۳
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Tefal RK7058 Rice Cooker
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
پلوپز فلر مدل RC99
۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RCSC101 Rice Cooker
۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
HAMILTON RH-191 Rice Cooker
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RCW271 Rice Cooker
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۲۸