آب پرتقال گیری
آب پرتقال گیری
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل لیموناد Lemonad
٪۱۴
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160
٪۱۵
۲,۸۹۸,۰۰۰
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری بوش MCP3500
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005
٪۴
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری اسمگ مدل CJF01
٪۳۴
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر ناسا مدل NS-960
٪۱۸
۲,۲۷۰,۰۰۰
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
DeLmonti DL880 Citrus Juicer‎
٪۷
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری تکنو مدل Te-102
٪۹
۱,۴۴۹,۰۰۰
۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری گوسونیک مدل GCJ-406 با دو سرعت
٪۹
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری براون MPZ9
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
آب بانک  مدل MA100
۴۵,۰۰۰ تومان
آبلیمو گیر شنگیا کد 1417
٪۱۱
۳۳۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
آب انار و آب پرتقال گیری
٪۲
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری بوش .اب پرتغال گیری بوش .
٪۴
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری فوما مدل 2059
٪۴
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر 2 کاره استیل MEXXI
٪۲۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری اتانا مدل 1435 با توان 300 وات
٪۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری نیولند مدل  citrus  JuicerNL-2776BS
٪۱۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر بیم مدل 4601استیل
٪۱۵
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۸۷,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری گوسونیک مدل GCJ-406
٪۸
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۲۷,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85
٪۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۷۷,۵۰۰ تومان
آبلیمو گیر شنگیا کد 1854
۱۳۵,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر دستی آیدیش
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری  فوما مدل 119877
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات ساچی مدل cj-4072
٪۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر دستی مدل 2975
٪۵
۲۱۰,۰۰۰
۱۹۹,۵۰۰ تومان
آب مرکبات گیر مولر 2100-M
۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان
آب پرتقال گیری
٪۶
۸۴۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰ تومان
اب پرتقال گیری فوما
٪۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
آب پرتقال گیری استیل هندی
٪۵
۴۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
آب پرتقال گیری اهرمی مدل 3111
٪۲۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب پرتقال گیر DSP KJ1016
٪۷
۸۵۳,۰۰۰
۷۹۶,۰۰۰ تومان
آب پرتقال گیری زومکس  مدل Minex
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری vema مدل sp2072
۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات‌گیری پرودو مدل LSSJ45
٪۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری روکا
٪۱۰
۷۸,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری مکسی نیو
٪۱۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر دستی استیل برند BEEDISS
٪۷
۳۲۹,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر ساچی مدل 4069
٪۸
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اب مرکبات گیر 4072
٪۹
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اب مرکبات گیر 4069
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر دستی آیدیش مدل PR1141
٪۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر ساچی مدلNL-CJ-4072
٪۱۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری فیلیپس Philips مدل HR2738
٪۷
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۴۱۷,۸۰۰ تومان
آب پرتقال گیری دستی can can
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر قابل حمل Porodo مدل PD-LSSJ45-WH
٪۱۲
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیر فوما مدل FU-2059
٪۵
۲,۸۶۰,۰۰۰
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری برقی نیکوا NCJ-914
٪۳
۲,۳۸۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷