فیلتر محصولات
مرتب سازی
شیائومی
  • از تومان
  • تا تومان

لپ تاپ شیائومی (Xiaomi)

Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen 5-5600H 16GB-512SSD RX Vega 6
٪۲۸
۳۶,۵۸۰,۰۰۰
۲۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  Xiaomi RedmiBook Pro 14 Core i5-12450H 16GB-512SSD-2GB MX550
٪۱۰
۳۲,۴۷۰,۰۰۰
۲۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro -i5-10210U-8GB-512GB
۲۶,۴۷۹,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 14 R7-6800H 16GB-512SSD-AMD
٪۱۷
۳۷,۶۲۰,۰۰۰
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 i7-11370H 16GB-512GB SSD-2GB MX450
٪۳
۳۹,۲۱۰,۰۰۰
۳۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 Core i7-11370H 32GB-1TB SSD-4GB RTX3050TI
٪۱۵
۷۰,۹۸۰,۰۰۰
۶۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi RedmiBook Pro 15 i5-11300H 16GB-512GB SSD-2GB MX450
٪۳
۳۷,۲۱۰,۰۰۰
۳۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 Core i5-11300H 16GB-512SSD-4GB RTX3050Ti
٪۷
۵۳,۴۵۰,۰۰۰
۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi RedmiBook Pro 14 Core i7-12650H 16GB-512SSD-2GB MX550
٪۱۱
۴۰,۰۱۰,۰۰۰
۳۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 Core i7-12650H 16GB-512SSD-4GB RTX2050
٪۱۱
۴۴,۴۲۰,۰۰۰
۳۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi Mi Pro 15 Ryzen7-5800H 2021 16GB-512GB SSD Vega 8
٪۲۱
۴۹,۲۴۰,۰۰۰
۳۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 14 Core i5-11320H 16GB-512SSD Intel
٪۱۲
۳۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi RedmiBook Pro 14 Core i7-11390H 16GB-512GB SSD-2GB MX450
٪۱۰
۳۸,۵۹۰,۰۰۰
۳۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 R7-6800H 16GB-512SSD-AMD
٪۱۶
۳۸,۷۳۰,۰۰۰
۳۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 14 R5-6600H 16GB-512SSD-AMD
٪۱۰
۳۲,۶۳۰,۰۰۰
۲۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 R5-6600H 16GB-512SSD-AMD
٪۶
۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi Mi Pro15 Ryzen 5-5600H 16GB-512SSD Vega 7
٪۲۳
۴۴,۸۲۰,۰۰۰
۳۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi Redmi Book Pro 15 i7 11390H 16GB 512GB SSD 2GB MX450
٪۲۰
۴۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  Xiaomi RedmiBook Pro 15 Core i5-12450H 16GB-512SSD-4GB RTX2050
٪۱۰
۴۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 R5-6600H 16GB-512SSD-4GB 2050
٪۴
۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 R7-6800H 16GB-512SSD-4GB 2050
٪۱۳
۴۸,۰۱۰,۰۰۰
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 i7 11370H 16GB 512GBSSD 4GB RTX3050
٪۱۱
۴۹,۳۰۰,۰۰۰
۴۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi Mi Laptop Pro 15 Core i5-11320H 16GB-512SSD Intel
٪۱۸
۴۱,۵۹۰,۰۰۰
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 Core i5-11300H 16GB-512GB Intel
٪۳
۳۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi Mi Laptop Pro 15 Core i5-11320H 16GB-512GB SSD-2GB MX450 OLED
٪۱۶
۴۷,۰۴۰,۰۰۰
۳۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  Xiaomi Book Pro Core i5-1240P 16GB-512SSD-2GB MX550 -OLED
٪۸
۴۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen 7-5800H 16GB-512SSD Vega 8
٪۲۳
۳۷,۷۶۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi RedmiBook Pro 14 Core i5-11320H 16GB-512SSD-2GB MX450
٪۹
۳۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 Xiaomi Mi Laptop Pro 15 Core i7-11390H 16GB-512SSD-2GB MX450
٪۱۵
۵۲,۵۸۰,۰۰۰
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳