وسایل پلاستیکی آشپرخانه
وسایل پلاستیکی آشپرخانه
نگهدارنده درب قابلمه طرح آدمک
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
سطل کابینتی
٪۳۰
۵۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
سطل زباله داخل کابینتی آدلانA838
٪۵
۳,۳۰۴,۰۰۰
۳,۱۳۸,۰۰۰ تومان
سطل زباله کابینتی ریما مدل موج
٪۶
۶۵,۸۳۰
۶۲,۰۲۰ تومان
آویز کیسه زباله کابینتی
٪۳۶
۲۵,۰۰۰
۱۶,۰۰۰ تومان
سطل زباله کابینتی
٪۲۰
۵۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
سطل زباله مدل کابینتی کد 204010
٪۱۷
۱۱۹,۸۳۰
۹۹,۹۰۰ تومان
سطل زباله کابینتی ابتکار مدل 1380
٪۹
۶۸,۷۹۰
۶۲,۵۴۰ تومان
سطل زباله لیمون  تاچ کابینتی مدل 1206
٪۵
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
سطل آشغال داخل کابینتی A840
٪۵
۳,۰۲۸,۰۰۰
۲,۸۷۶,۰۰۰ تومان
سطل کابینتی لیمون کد 150835
٪۲۴
۱۸۶,۰۰۰
۱۴۲,۰۰۰ تومان
سطل زباله مانیا مدل کابینتی
٪۲۹
۱۸۰,۰۰۰
۱۲۷,۸۰۰ تومان
جا نایلونی فلزی ضخیم
٪۵
۱۵۲,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰ تومان
جا نایلونی پارچه‌ای
٪۲۰
۶۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
جا نایلونی
٪۲۰
۱۷,۰۰۰
۱۳,۵۶۸ تومان
بشکه پلاستیکی
ناموجود
0
جا کیفی آویز
ناموجود
0
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷