کیت کلاچ مزدا Mazda
مزدا
کیت کلاچ مزدا Mazda
لوازم کلاچ بالا مزدا 323 FL
٪۵۰
۹۵۰,۰۰۰
۴۷۳,۰۰۰ تومان
لوازم پمپ کلاچ بالا مزدا 1600AUTOMAX
٪۱۴
۱۱۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان
پمپ کلاچ بالا مزدا 1600 MT
٪۲
۷۷۰,۰۰۰
۷۵۴,۶۰۰ تومان
دیسک و صفحه مزدا 3
٪۲۱
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۸۲,۰۰۰ تومان