کیت کلاچ سکو Cehko
سکو
کیت کلاچ سکو Cehko
کیت کلاچ 405 سمند پارس سکو اصلی کره
٪۱۶
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیسک و صفحه ریو برند سکو
٪۳۷
۱,۸۸۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
دیسک صفحه و کلاچ سکو کد 189 مناسب برای پراید
٪۲
۲,۱۴۵,۴۳۰
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیسک و صفحه سمند برند سکو
٪۱۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاچ تیبا  200 میلیمتری سکو
٪۱۳
۳,۳۳۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاچ پری دمپر 206 تیپ 5 سکو کره ای اصل
٪۸
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاج( دیسک و صفحه) تیبا 200 میل مارک سکو
٪۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاج ( دیسک و صفحه) تیبا 215 مارک سکو اصل
٪۱
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دیسک و صفحه 405 سکو کره XU7
٪۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاچ پراید سکو
٪۱۲
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کیت کلاج _دیسک و صفحه  پراید سکو اصل کره
٪۷
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان