فیلتر محصولات
مرتب سازی

ابزار خراطی

فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GT-RT23
٪۵
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۲۲۵,۵۰۰ تومان
دستگاه خراطی محک مدل WL-350/1000V
٪۱۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی محک کد WL-330V
٪۱۵
۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GT-RT 172
٪۹
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی محک کد WL-350/1000
٪۱۵
۶,۱۶۰,۰۰۰
۵,۲۴۹,۰۰۰ تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GT-M 135W
٪۱۲
۸۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی 60 سانتی 750 وات اینورنری محک WL-350/600 V
٪۱۰
۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین خراطی محک MAHAK WL-300V Wood Woorking Lathe
٪۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی مدل TC-WW1000 آینهل
٪۱۶
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی فرکس مدل 550
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان