ابزار خراطی
ابزار خراطی
ماشین خراطی محک MAHAK WL-300V Wood Woorking Lathe
٪۱۴
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی محک کد WL-350/1000
٪۱۶
۹,۲۰۰,۰۰۰
۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی محک مدل WL-350/1000V
٪۶
۹,۲۰۰,۰۰۰
۸,۶۴۷,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی 400 وات شپخ مدل  5902306901 - DM1100T
٪۱۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی فرکس 550 وات
٪۸
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خراطی چوبهای گوناگون
٪۰
۴۰۰,۶۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GT-RT 172
٪۱۱
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی فرکس مدل 550
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین خراطی 350 میلیمتر یک متری محک
٪۱۴
۹,۲۰۰,۰۰۰
۷,۹۱۵,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی ساده بزرگ
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین خراطی 330 میلیمتر دور متغیر محک
٪۱۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی ساده مینی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه خراطی ART
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان