ضد عفونی کننده
ضد عفونی کننده
الکل 70 درصد کماکل KOMAKOL گالن 5 لیتری
٪۱۳
۳۶۸,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰ تومان
ضد عفونی کننده پاک تک ۵ لیتری
٪۲۵
۶۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
بتادین اسکراب 1 لیتری
٪۳
۲۷۹,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
بتادین 1 لیتری مهدارو
۲۴۸,۰۰۰ تومان
ژل شوینده دست 75 میل برگامیا
٪۲۹
۱۹,۱۰۰
۱۳,۶۰۰ تومان
بتادین 250 سی سی
۶۶,۵۰۰ تومان
جرم گیر و تمیزکننده من 1 لیتری
٪۱۷
۱۵,۶۶۹
۱۳,۰۰۰ تومان
بتادین سبز ۲۵۰ سی سی
۶۸,۱۰۰ تومان
محلول ضدعفونی کننده دست
٪۲۴
۱۲,۲۵۰
۹,۲۶۰ تومان
ژل ضدعفونی کننده دست SeptiGel نیم لیتری
٪۲۹
۶۴,۲۰۰
۴۵,۵۰۰ تومان
ژل ضدعفونی کننده دست
٪۳۰
۳۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
اب مقطر 5 لیتری سبلان
٪۸۹
۱۸۲,۰۰۰
۲۰,۲۰۰ تومان
دستگاه ضدعفونی کننده میرک مدل FSL-3
٪۳
۲۸,۷۵۰,۰۰۰
۲۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدعفونی کننده میرک مدل FWL-3
٪۷
۱۴,۶۴۰,۰۰۰
۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷