فیلتر محصولات
مرتب سازی
گرین
  • از تومان
  • تا تومان

All-in-One گرین (Green)

Green GX22-i718S Core i7-8700  8GB-1TB-240GB SSD Intel
٪۳
۲۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX22-i518S-Core i5-8400 8GB-1T+120GB
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Green GX22-i318S Core i3-8100 8GB-1T+120GB
۱۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX24-i318S-Core i3-8GB-1T+120GB
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Green GX24-i314 Core i3 4GB 1TB Intel
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX22-i514 Core i5-8400 4GB-1TB
۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX422S  Core i7-10700 8GB-1TB+240GB SSD Intel
٪۳
۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX22-P14-Pentium-4GB-1T
۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Green GX422S Core i5-10400 4GB-1TB INTEL
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Green GX422S Core i3-10100 8GB-1TB+120SSD INTEL
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Green GX24-i514 Core i5 4GB 1TB Intel
٪۳
۱۹,۴۷۰,۰۰۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Green GX422S Core i3-10100 4GB-1TB-INTEL
٪۹
۱۹,۴۷۰,۰۰۰
۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Green GX24-P14-Pentium G5400-4GB-1T
۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Green GX422S P14 Pentium-G6400 4GB-1TB
۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Green GX22-i314 Core i3-8100 4GB 1TB Intel
٪۳
۱۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX424 Core i3-10100 4GB-1TB Intel
۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Green GX422 Core i5-8400 8GB-1TB+120 SSD ALL IN ONE
٪۳
۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Green GX22S Core i5-8400 4GB-1TB ALL IN ONE
٪۳
۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی گرین مدل GX22-P18
٪۱۱
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX422 Core i5-10400 8GB-256GB SSD-INTEL
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
GREEN GX422 Core i5-10400 4GB-1TB All in one
٪۳
۲۰,۷۷۵,۰۰۰
۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
Green GPIO240 H110T
ناموجود
Green GPiO240 H110A
ناموجود
۱ ۲