فیلتر محصولات
مرتب سازی
پرند
  • از تومان
  • تا تومان

نرم افزار آموزشی پرند (Parand)

نرم افزار آموزشی Ms Project 2019 شرکت پرند
٪۲۴
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزش AutoCad 3D نشر پرند
٪۹
۱۰۹,۰۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزش Photoshop Pro نشر پرند
٪۲۴
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزش V-Ray نشر پرند
٪۳۰
۸۴,۰۰۰
۵۹,۰۰۰ تومان
آموزش نتورک پلاس(+Network)پرند
٪۲۳
۱۲۵,۰۰۰
۹۶,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزشی Java نشر پرند
٪۲۹
۹۶,۰۰۰
۶۸,۰۰۰ تومان
آموزش SQL Server پرند
۸۴,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزشی Access 2019 شرکت پرند
٪۲۷
۹۸,۰۰۰
۷۲,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزش 3ds Max 2020 شرکت پرند
٪۲۴
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرم افزار آموزشی Excel 2016 نشر پرند
٪۷
۸۵,۰۰۰
۷۹,۰۰۰ تومان
آموزش Word 2010, 2013 (پرند)
۱۰,۰۰۰ تومان
آموزش ادیوس(EDIUS)پرند
۶۴,۰۰۰ تومان
پرند Parand Flash CS6, CC Learning Software 2DVD9
٪۳۰
۵۶,۰۰۰
۳۹,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳