گیاهان دارویی
گیاهان دارویی
پودر پلانتاژل دینه 10 ساشه
٪۵
۳۰,۰۰۰
۲۸,۵۰۰ تومان
روغن نارگیل فتاح زاده
٪۲۸
۲۵,۰۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
روغن بابونه
۹,۰۰۰ تومان
زنجبیل قلم فله ای
۱۴,۰۰۰ تومان
تخم گشنیز فله ای
۵,۰۰۰ تومان
Goldaru Lipoherb
۱۴,۵۰۰ تومان
قرص سیمی فوگل 30 عددی گل دارو
٪۵
۳۲,۰۰۰
۳۰,۴۰۰ تومان
نشاسته ذرت فله ای
٪۱۴
۷,۰۰۰
۶,۰۰۰ تومان
Goldaru Sedamin
۵۶,۰۰۰ تومان
گل همیشه بهار فله ای
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
برگ بو فله ای
۱۸,۰۰۰ تومان
میخک
۳۸,۵۰۰ تومان
 اون ناف عالیان سبز (ضد جوش و آکنه)
٪۱۲
۴۸,۰۰۰
۴۲,۰۰۰ تومان
گرده گل(100 گرمی)
٪۳۵
۶۰,۰۰۰
۳۹,۰۰۰ تومان
بارهنگ
٪۱۳
۱۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰ تومان
ریشه کاسنی
۲۵,۰۰۰ تومان
گل گاو زبان ۲۵ گرمی
٪۲۳
۳۵,۰۰۰
۲۷,۰۰۰ تومان
لیوردین کمپلکس دینه بسته 50 عددی
٪۷۰
۱۳۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
قارچ شیتاکه (پرورشی) ایران گانودرما
٪۱۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان
گل برفی 50 گرمی سپنج
٪۴
۴۸,۰۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
حنظل (هندوانه ابوجهل) 20 گرمی
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
مکمل گیاهی پودنه عالیان سبز 500 گرمی
٪۱۰
۶۹,۰۰۰
۶۱,۹۰۰ تومان
گیاه استویا
۲۵,۰۰۰ تومان
روغن تخم کدو
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
سعد کوفی فله ای
۱۷,۰۰۰ تومان
گرده گل
٪۷
۴۵,۰۰۰
۴۲,۰۰۰ تومان
ژل ایرال وکس گل دارو (15 گرم)
٪۴۶
۴۱,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
پودر کف دریا
٪۱۰
۲۵,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
خلال نارنج فله ای
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
گیاه درمانی سورنجان
٪۳۶
۲۹,۰۰۰
۱۸,۵۰۰ تومان
زاج سفید (زمه/ زاغ سفید) فله ای
٪۷۰
۱۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ تومان
حرز ابی دجانه
۳,۰۰۰ تومان
پلارکس  هرباتیون 120 میلی لیتر
٪۶
۵۲,۰۰۰
۴۹,۰۰۰ تومان
صندل قرمز-سرخ
۳۶,۰۰۰ تومان
میوه گل نسترن 100گرمی سپنج
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰ تومان
رازک 65 گرمی سپنج
٪۲
۲۵,۰۰۰
۲۴,۵۰۰ تومان
 گرده نخل 100 گرمی سپنج
٪۱۹
۱۳۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فاسوخ مغربی فله ای
٪۱۱
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۱,۰۰۰ تومان
سویق سنجد رسول - 200 گرم
٪۹
۵۳,۰۰۰
۴۸,۲۰۰ تومان
آهک خوراکی کد BZ 15955
۱۵,۰۰۰ تومان
کندور خوراکی کنکوک 100 گرم
٪۹۲
۴۳۷,۰۰۰
۳۴,۵۰۰ تومان
پودر قارچ گانودرما زرد 100 گرمی معجزه
٪۱۹
۱۳۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
آرد هسته خرما 200 گرمی پیلار
٪۵
۵۰,۰۰۰
۴۷,۵۰۰ تومان
گل دارو کپسول زینتوما 250
٪۶۲
۴۶,۵۰۰
۱۷,۸۰۰ تومان
پماد هموروهرب گل دارو 30 گرم
٪۲۷
۹۱,۰۰۰
۶۶,۰۰۰ تومان
داروی ابن مسعود
۲۲,۵۰۰ تومان
روغن کندر
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
روغن گلسرخ
۱۷,۰۰۰ تومان
کراویا
٪۱۸
۱۹,۵۰۰
۱۵,۹۰۰ تومان
سویق چربی خون
۳۳,۰۰۰ تومان
سویق کبد چرب
٪۵
۲۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰ تومان
سویق خون ساز
۳۵,۰۰۰ تومان
سویق استخوان ساز
۳۳,۰۰۰ تومان
صفرابر (اهلیلج)
۱۹,۰۰۰ تومان
قند بالا (عدس الملک)
٪۲۷
۲۹,۹۹۰
۲۲,۰۰۰ تومان
بخور چشم زخم
٪۲۰
۳۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰ تومان
افتادگی رحم
٪۱۴
۱۴,۰۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
سودابر (افتیمون)
۲۴,۰۰۰ تومان
چربی خون (شبت)
۱۴,۵۰۰ تومان
معجون سنگ شکن
٪۲۷
۴۵,۰۰۰
۳۳,۰۰۰ تومان
دم گیلاس
۱۹,۰۰۰ تومان
عصاره گیاهی کاسیامون – 800 سی سی
٪۴۹
۸۵,۰۰۰
۴۳,۰۰۰ تومان
کنگر فرنگی
۱۹,۰۰۰ تومان
اسفرزه
٪۲۵
۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
رازیانه (بادیان)
٪۸۵
۹۵,۰۰۰
۱۴,۰۰۰ تومان
شیرخشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پودر مرباخ زاگرس
٪۹
۳۵,۰۰۰
۳۲,۰۰۰ تومان
قهوه سبز دانه فله ای
۶۱,۰۰۰ تومان
گیاه درمانی خارخاسک
٪۹۲
۱۳۵,۰۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
گل ختمی فله ای
۱۵,۰۰۰ تومان
برگ اکالیپتوس -30گرم
٪۸۵
۴۰,۰۰۰
۶,۰۰۰ تومان
ریشه بابا آدم
٪۱۷
۳۸,۵۰۰
۳۱,۹۰۰ تومان
سداب سرکه (قطره)
٪۲۵
۱۲,۰۰۰
۹,۰۰۰ تومان
کاشم (پالایش ریه)
۲۰,۵۰۰ تومان
جامع مرزنجوش
۲۰,۵۰۰ تومان
مرکب 3 (اسارون)
٪۱۲
۲۵,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
مفرح (زعفران)
۲۴,۰۰۰ تومان
هلیله زرد (100گرمی)
٪۴۷
۱۵,۰۰۰
۸,۰۰۰ تومان
بواسیر(سعد کوفی)
۲۳,۵۰۰ تومان
ریشه جینسینگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مقطر شلیور پارسی طب
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سویق عضله ساز
٪۱۶
۵۵,۰۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷