از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
  • از تومان
  • تا تومان

انواع آردها

مایه خمیر دکتر اوتکر – dr.oetker
٪۱۹
۱۶,۰۰۰
۱۳,۰۰۰ تومان
آرد برنج  فله ای
۱۰,۹۸۰ تومان
آرد سفید گندم گلستان - 900 گرم
٪۱۴
۱۶,۹۰۰
۱۴,۵۰۰ تومان
آرد نخودچی فله ای
۸,۸۰۰ تومان
آرد کامل گندم سبوس دار فدک (800گرم)
٪۲۲
۲۵,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
آنکارا | آرد سمولینا | 500 گرم
٪۲۱
۴۱,۸۰۰
۳۲,۹۰۰ تومان
آرد تمپورا 500 گرمی پانکو
٪۱۷
۲۵,۷۰۰
۲۱,۳۳۱ تومان
آرد سفید گندم رشد مقدار 450 گرم
٪۱۹
۲۱,۵۰۰
۱۷,۴۰۰ تومان
نشاسته ذرت -150گرم
٪۲۱
۷,۰۰۰
۵,۵۰۰ تومان
آرد برنج 300 گرمی گلها
٪۱۷
۲۶,۳۰۰
۲۱,۸۲۹ تومان
آرد جوانه گندم
۷,۵۰۰ تومان
نشاسته گل
۵,۲۳۰ تومان
آرد گندم کامل (5کیلو گرمی)
٪۳
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۱,۲۵۰ تومان
آرد جو دوسر ۱۱۱
٪۱۵
۲۸,۵۰۰
۲۴,۲۲۰ تومان
آرد سفید گندم 600 گرمی هاتی کارا
٪۵
۳۴,۵۵۰
۳۲,۸۲۳ تومان
آرد سفید گندم 900 گرمی رشد
٪۱۱
۳۸,۵۵۰
۳۴,۵۰۰ تومان
آرد سوخاری 350 گرمی برتر
٪۵
۳۲,۸۲۰
۳۱,۱۷۹ تومان
آرد نخودچی 300 گرمی برتر
٪۵
۴۵,۳۰۰
۴۳,۰۳۵ تومان
رشد پودر خمیر پیتزا
٪۷
۴۴,۹۶۰
۴۱,۸۱۰ تومان
نان پیتزا فرنان بسته ۴ عددی
٪۴۴
۲۷,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
آرد جو دوریان
۱۲,۰۰۰ تومان
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم
٪۵
۱۹,۱۴۶
۱۸,۱۸۹ تومان
آرد نخودچی کشت سبز مقدار 250 گرم
٪۱۵
۲۰,۴۷۵
۱۷,۴۰۰ تومان
آرد نخودچی اعلا/ممتاز رویسا
٪۲۰
۱۰,۰۰۰
۸,۰۰۰ تومان
آرد سوخاری 350 گرمی ترخینه
٪۸
۱۱,۹۰۰
۱۰,۹۰۰ تومان
خمیر پیتزا هومینا – hoomina
٪۷
۳۴,۵۸۷
۳۲,۱۷۰ تومان
آردگندم ممتاز خوشه 900 گرمی
٪۱۰
۱۹,۵۰۰
۱۷,۵۰۰ تومان
تل کادایف هومینا وزن 500 گرم
٪۱۲
۴۷,۲۴۸
۴۱,۵۸۰ تومان
آرد ذرت 200 گرمی گلها
٪۱۷
۱۰,۵۰۰
۸,۷۱۵ تومان
نشاسته 75 گرمی برتر
٪۵
۱۵,۴۰۰
۱۴,۶۳۰ تومان
گلها آرد نخودچی 200 گرمی گلها
٪۱۷
۱۹,۹۵۰
۱۶,۵۵۹ تومان
1 2 3 4 5 6 17