آجیل و خشکبار
آجیل و خشکبار
زعفران ممتاز قائنات 1 مثقالی
٪۴۳
۶۷,۰۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان
پسته احمد آقایی خام فله ای
٪۳
۵۰,۰۰۰
۴۸,۵۰۰ تومان
انجیر خشک فله ای
٪۱۸
۲۲,۰۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
خرمای خاصویی
٪۳۱
۱۸,۵۰۰
۱۲,۸۰۰ تومان
آلبالو خشک فله ای
٪۵۰
۱۴,۰۰۰
۷,۰۰۰ تومان
بادام زمینی آستانه اشرفیه
٪۳۳
۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
کشمش پلویی فله ای
۷,۰۰۰ تومان
سیب خشک فله ای
۸,۵۰۰ تومان
برگه زردآلو خشک (قیصی) فله ای
٪۲۸
۱,۸۰۰
۱,۳۰۰ تومان
خرما پیارم فله ای
٪۱۶
۳۱,۰۰۰
۲۶,۰۰۰ تومان
1 مثقالی کادویی سحرخیز
۳۰۰,۰۰۰ تومان
توت خشک فله ای
٪۱۱
۴۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
توت فرنگی خشک فله ای
۲۸,۰۰۰ تومان
زرشک پفکی فله ای
٪۷
۱۸,۰۰۰
۱۶,۸۰۰ تومان
مغز گردو فله ای
۳۲,۰۰۰ تومان
میوه خشک هلو فله ای
۷,۰۰۰ تومان
خرما زاهدی فله
٪۱۴
۱۵,۰۰۰
۱۲,۹۰۰ تومان
گردو با پوست فله ای
٪۱۵
۲,۰۰۰
۱,۷۰۰ تومان
زعفران سوپر نگین صادراتی  فله ای
٪۱۹
۴,۹۶۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرما مضافتی درجه یک
۶۷,۰۰۰ تومان
زرشک دانه اناری فله ای
٪۱۸
۱۷,۰۰۰
۱۴,۰۰۰ تومان
زعفران سرگل کادویی 2 مثقال سحرخیز
٪۱۱
۱۰۸,۰۰۰
۹۶,۰۰۰ تومان
میوه موز خشک فله ای
۱۵,۰۰۰ تومان
زعفران یک مثقالی
۷,۰۰۰ تومان
زعفران 1 مثقال مصطفوی
٪۲۷
۲۱۲,۶۵۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
آناناس خشک فله ای
٪۱۸
۴۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰ تومان
گلابی خشک فله ای
۸,۰۰۰ تومان
گوجه فرنگی خشک اسلایس شده فله ای
٪۵۰
۲۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خلال بادام درختی فله ای
٪۲۶
۱۱,۳۰۰
۸,۴۰۰ تومان
زرشک فله ای
٪۱۷
۳۶,۰۰۰
۲۹,۹۰۰ تومان
 پرتقال خشک فله ای
۹,۰۰۰ تومان
زعفران سوپر سرگل خاتم – 1 مثقال قائنات
٪۲۷
۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
مغز بادام خام ایرانی فله ای
٪۳
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۶,۰۰۰ تومان
خرما کبکاب فله ای
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
ریشه زعفران فله ای
۷,۰۰۰ تومان
زعفران سحرخیز مقدار 4 گرم
٪۱۳
۴۸۹,۷۰۰
۴۲۳,۹۰۰ تومان
پسته مغز خام
۲۳۵,۰۰۰ تومان
هندوانه خشک فله ای
۸,۰۰۰ تومان
زعفران سحرخیز 25 گرمی
۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
زعفران گلستان مقدار 1 گرمی
٪۳۰
۹۸,۵۰۰
۶۸,۸۰۰ تومان
مروارید سیاه رطب مضافتی 700 گرمی
٪۲۵
۱۰۲,۰۰۰
۷۶,۵۰۰ تومان
زعفران گلستان مقدار 4.608 گرم
٪۱۸
۳۳۶,۹۰۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان
بادام زمینی سرکه ای مزمز 30 گرمی
٪۹
۱۲,۰۰۰
۱۰,۹۰۰ تومان
پسته وحشی (بنه کوهی)
٪۱۱
۱۸,۵۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
زعفران سرگل  نوربیدخت 1 گرم ظرف خاتم
٪۳۵
۲۹,۰۰۰
۱۸,۹۰۰ تومان
زعفران سوپر نگین قائنات 1 گرم
٪۲۸
۷۵,۰۰۰
۵۴,۰۰۰ تومان
چلغوز خام  فله ای
۳۱۲,۵۰۰ تومان
خرما ساغر - 500 گرم
٪۴۵
۸۶,۰۰۰
۴۷,۰۰۰ تومان
زعفران یک گرمی خاتم ایوب‌
٪۳۰
۲۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰ تومان
خرمای مجول
۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرما پیارم اعلا فله
۵۷,۰۰۰ تومان
مغز فندق خام فله ای
٪۷
۷۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
بادام سنگی فله ای
٪۱۱
۱۰,۵۰۰
۹,۳۰۰ تومان
میوه کیوی خشک فله ای
۱۳,۵۰۰ تومان
زعفران سرگل کادویی 1 مثقال سحرخیز
٪۱۳
۳۶۸,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان
کشمش سبز قلمی فله ای
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
عناب تازه فله ای
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خلال بادام زمینی
٪۶۷
۱۵,۰۰۰
۵,۰۰۰ تومان
گرده زعفران
٪۲۹
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
پسته نمکی 35 گرمی مزمز
٪۲۱
۳۴,۰۰۰
۲۶,۷۰۰ تومان
آلو بخارا اعلا سحرخیز 400 گرم
٪۳
۱۱۷,۰۰۰
۱۱۳,۴۹۰ تومان
پسته اکبری شور فله
٪۶
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۷۵۰ تومان
خرمای کبکاب 2 کیلویی
٪۱۱
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
گوجی بری فله ای
٪۱۱
۹۵,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
تخمه جابانی فله ای
۱۰,۰۰۰ تومان
زعفران قائنات 4 گرم
٪۲۰
۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
جعبه 8 عددی عصاره زعفران 64 گرمی الیت
٪۲۰
۳۰,۰۰۰
۲۳,۹۰۰ تومان
زعفران نگین یک مثقالی
٪۳۵
۱۷۵,۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰ تومان
شاهدانه خام فله ای
۱۲,۰۰۰ تومان
تخمه کدو گوشتی فله ای
٪۱۵
۲,۰۰۰
۱,۷۰۰ تومان
میوه خشک زنجبیل حبه ای
٪۱۰
۱۵,۵۰۰
۱۴,۰۰۰ تومان
اسپری زعفران مصطفوی - 110 میلی لیتر
٪۳۴
۲۱۰,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰ تومان
خرما زاهدی مروارید سیاه - 700 گرم
٪۱۰
۹۹,۲۰۰
۸۹,۲۸۰ تومان
مغز بادام درختی خام زرین فله ای
٪۹۰
۳۷۷,۰۰۰
۳۷,۷۰۰ تومان
زعفران سرگل کارتی نیم گرمی سحرخیز
٪۹
۵۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پسته فندقی یک کیلویی
۱۹۰,۲۰۰ تومان
گلستان زعفران یک مثقالی
٪۱۱
۲۵۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
مغز گردو فسنجانی
۱۴,۰۰۰ تومان
بلوبری خشک فله ای
٪۲۷
۷۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷