از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

دوغ

دوغ آبعلی شیشه ای 260 میلی لیتر
٪۹
۷,۰۰۰
۶,۴۰۰ تومان
دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
٪۱۵
۱۱,۹۲۶
۱۰,۱۴۰ تومان
دوغ سنتی1.5لیتری میهن
٪۱۸
۲۷,۵۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
دوغ ساده 1/5 لیتری میهن
٪۱۸
۲۷,۵۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
دوغ کفیر 1 لیتری هراز
٪۱۰
۲۴,۰۰۰
۲۱,۶۰۰ تومان
دوغ 1500 سی سی پونه هراز
٪۱۳
۲۲,۰۰۰
۱۹,۱۴۰ تومان
دوغ محلی میهن 1/5 لیتری
٪۱۸
۲۷,۵۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
دوغ کوهی 1/5 لیتری میهن
٪۱۸
۲۷,۵۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
دوغ کفیر تازه (4 لیتری)
٪۲۹
۱۴۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
٪۵
۲۸,۰۰۰
۲۶,۶۰۰ تومان
دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
٪۱۹
۲۹,۰۰۰
۲۳,۵۰۰ تومان
دوغ بدون گاز 1.5 لیتری رامک
٪۱۵
۲۶,۰۰۰
۲۲,۱۰۰ تومان
دوغ گازدار رامک 1.5 لیتر
٪۱۵
۲۶,۰۰۰
۲۲,۱۰۰ تومان
دوغ شهری با سبزیجات پگاه ۲ لیتری
٪۱۵
۳۳,۰۰۰
۲۸,۰۵۰ تومان
دوغ شتر (1 لیتر)
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
دوغ تخمیری گازدار 1/5 لیتری هراز
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر
٪۵
۳۰,۰۰۰
۲۸,۵۰۰ تومان
دوغ آبعلی زمزم  1 لیتر
٪۱۹
۱۳,۵۰۰
۱۱,۰۰۰ تومان
دوغ کباب و دیزی میهن 1/5 لیتری
٪۱۶
۲۷,۵۰۰
۲۳,۱۰۰ تومان
دوغ قنبرزاده
٪۷
۲۷,۰۰۰
۲۵,۱۱۰ تومان
دوغ کفیر پروبیوتیک 1.5 لیتری کاله
٪۱۵
۳۰,۰۰۰
۲۵,۵۰۰ تومان
دوغ سنتی زیارت 1.5 لیتری پگاه
٪۷
۲۷,۰۰۰
۲۵,۱۱۰ تومان
1 2 3 4 5 6 11