لوازم مصرفی اسپرسوساز و قهوه‌ساز
لوازم مصرفی اسپرسوساز و قهوه‌ساز
فیلتر کمکس کد 1310
۷,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو کاپریچیو
٪۷
۴۲۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
لولر قهوه رنگ مشکی سایز 58
٪۳۲
۳۵۰,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
محلول رسوب‌زدایی دلونگی مدل DLSC500
٪۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو ونیزیا Ispirazione Venezia
٪۱۵
۴۷۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو Roma
٪۷
۴۲۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه دسته چوبی لوگو دار سایز 58
٪۲۳
۱۱۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
فانل مگنتی گتر سایز GATER 58
٪۱۱
۳۴۹,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰ تومان
پرتافیلتر(دسته گروپ)حرفه ایی نیکد53
٪۲۰
۲,۴۹۹,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه دولچه گوستو مدل Barista
٪۵
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه دولچه گوستو مدل RISTRETTO ARDENZA
٪۵
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کپسول chocochino دولچه گوستو
٪۵
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو لیوانتو
٪۵
۴۳۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو Master origin Ethiopia
٪۷۰
۱,۳۳۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو Master origin India
٪۱۴
۴۹۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰ تومان
پودر شستشو دستگاه اسپرسو ساز کد 5402
٪۱
۱۹۲,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فیلتر کاغذی v60 گتر سایز 1 - 2
٪۲۷
۱۴۹,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه گتر مدل MT58-BK
۲۸۸,۶۴۰ تومان
بسکت نوا
٪۲۱
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فانل اسپرسوساز مدل  Metal Matte 51
٪۳۴
۱۶۵,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰ تومان
تمپر مت کد 101
۲۱,۰۰۰ تومان
ناک باکس بزرگ ایستاده کد 1030030
٪۱۸
۵۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه دسته چوبی سایز ۵۱ کد 1210002
٪۲۳
۱۱۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
مخزن شیر دلونگی مدل DLSC011
٪۱۴
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرتافیلتر (دسته گروپ)نیکد مخصوص بیزرا
٪۲۱
۲,۶۴۹,۰۰۰
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
پرتافیلتر(دسته گروپ51)دلونگی 685و نوا
٪۲۳
۲,۵۹۹,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فنر پرتافیلتر سایز 51
۶۵,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو Volluto
٪۵
۴۲۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو CYLLINE مدل Intenso
٪۷
۲۷۰,۰۰۰
۲۴۹,۸۰۰ تومان
باکس کپسول نسپرسو
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کپسول نسپرسو موونپیک مدل Ristretto
٪۵
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۷,۵۰۰ تومان
قوطی پودر کافی میکس نیتل مدل 3in1
٪۱۵
۸۷,۹۰۰
۷۴,۹۰۰ تومان
کپسول قهوه نسپرسو Livanto
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه مدل 51modular
۱۵,۰۰۰ تومان
ناک باکس قهوه مدل ss600
٪۵
۸۸,۰۰۰
۸۳,۶۰۰ تومان
مت بار سرد کد 2
۳۲,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه دسته چوبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تمپر مت گتر مدل F21
۱۱۹,۰۰۰ تومان
بار مَت بلند گتر (Gater)
۸۵,۰۰۰ تومان
بار مَت بزرگ گتر (Gater)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مخزن شیر دستگاه نسپرسو مدل Lattissima PRO
٪۷
۵,۳۹۰,۰۰۰
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ناک باکس گتر کد BA-1
۱۵۵,۰۰۰ تومان
مودلر مدل SPL
۲۰۲,۰۰۰ تومان
مت بار سرد گتر مدل BM-45
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تمپر مت قهوه مدل TS
۴۶,۵۰۰ تومان
تمپر قهوه گتر مدل MT58-DO
۲۹۵,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه گتر مدل MT51-RG
۲۸۵,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه گتر مدل MT58-RG
۳۰۵,۰۰۰ تومان
لولر قهوه گتر مدل L51-G
۳۸۵,۰۰۰ تومان
لولر قهوه گتر مدل L58-B
۴۴۸,۲۳۰ تومان
لولر قهوه گتر مدل L58-OL
۳۸۹,۵۵۰ تومان
لولر قهوه گتر مدل L51-OL
۴۲۰,۰۰۰ تومان
واشر اسپرسوساز نوا
۵۰,۰۰۰ تومان
نانوپرسو قرمز پاترول
٪۱۷
۴,۵۷۵,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسپازولا
٪۲۵
۷۹۹,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰ تومان
واشر دستگاه اسپرسوساز جیمیلای Gemilai
٪۲۰
۶۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
ناک باکس قهوه مدل 52
٪۱۷
۸۹,۰۰۰
۷۴,۰۰۰ تومان
تمپر و پیمانه قهوه پلاستیکی
٪۵۸
۱۲,۰۰۰
۵,۰۰۰ تومان
فیلتر آب اسپرسوساز بوش مدل 17000705
٪۹
۷۹۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه گتر مدل MT51-ST
٪۵
۳۲۱,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷