ابزار نقاشی ساختمان
ابزار نقاشی ساختمان
تیغ شیشه پاک کن کوچک
٪۶
۱,۶۰۰
۱,۵۰۰ تومان
ماله یونولیتی
۱۵,۰۰۰ تومان
ماله مدل 32
٪۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
غلتک انگشتی سایز 5 سانت کد 432
٪۱۳
۲۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
شاقول سبک 2
۳۶,۷۰۰ تومان
ماله گچ کشی مدل 28
۱۱۷,۰۰۰ تومان
ابزار طرح چوب 3 عددی GSB کد W4
٪۱۷
۳۴۰,۰۰۰
۲۸۲,۰۰۰ تومان
ابزار طرح چوب GSB کد GW
۱۲۷,۲۰۰ تومان
ابزار طرح چوب لبه زن GSB کد SB-YX
٪۱۷
۲۱۶,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
Read This! Intro
٪۵۰
۹۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه خاک - بتن
۵۰,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه الکترونیک
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کنیتکس پاش رابین مدل FR-301
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
سطل گالوانیزه بنایی
٪۳۳
۱۰۰,۰۰۰
۶۷,۰۰۰ تومان
کاور رنگ کد CVR2
۲۱,۵۰۰ تومان
کمچه دم گرد منزه
۲۰,۰۰۰ تومان
کمچه بنایی موسوی کد 01
٪۲۵
۴۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
سطل بنایی_24 سانت
۴۹,۰۰۰ تومان
میکسر گچ ۱۵ سانتی متر
۲۹۸,۷۲۵ تومان
ست شیر زو سفید کی دبلیو سی
٪۲۰
۲۰,۴۹۰,۰۰۰
۱۶,۳۹۳,۰۰۰ تومان
ملاقه سه پرچ
۱۵,۰۰۰ تومان
گونی داربستی 2/20
۹۸,۰۰۰ تومان
درب بخاری گرد کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان
شاقول بنایی سایز 4
۵۵,۰۰۰ تومان
شاقول بنایی سایز 3
۳۵,۰۰۰ تومان
کیسه  گونی نخاله 90*60
۴,۱۰۰ تومان
ماله بلکا کوچک
۲۵,۳۰۰ تومان
نازل کنیتکس پاش
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ابری سنباده
۱۰,۰۰۰ تومان
تینر فوری بیات مدل B10000 کد8 حجم 1 لیتر
٪۱۷
۵۴,۰۰۰
۴۴,۸۲۰ تومان
ماله اسفنجی مدل 1875 بسته 8 عددی
٪۱۷
۸۹,۶۴۰
۷۴,۵۰۰ تومان
ماله اسفنجی مدل Gh-0114
۱۸,۰۰۰ تومان
غلتک مدل K99
۴۳,۹۷۰ تومان
ماله اسفنجی مدل 1999 بسته 7 عددی
٪۲۱
۸۶,۴۰۰
۶۸,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷