فیلتر محصولات
مرتب سازی
اسکار
  • از تومان
  • تا تومان

پرینتر اسکار (Oscar)

OSCAR POS88C Thermal Printer
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
Oscar POS58U Thermal Printer
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
OSCAR POS90 Thermal Printer
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Oscar POS58EU Thermal Printer
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
OSCAR POS88W Thermal Printer
٪۳
۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
OSCAR POS92 Thermal Printer
۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان
OSCAR POS88MW  Wireless Thermal Printer
٪۲
۵,۷۱۰,۰۰۰
۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان