فیلتر محصولات
مرتب سازی
  • از تومان
  • تا تومان

ذخیره ساز تحت شبکه - صفحه ۲

Network Storage: QNAP TS-453D-4G
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-H2483XU-RP-E2236-128G
۳۶۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-473-4G
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-872XT-i5-16G
۹۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-2888X-W2123-32G
۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-432PXU-RP-2G
٪۷
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-431P3-4G
۲۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-H1688X-W1250-32G
۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-431X-2G NAS - Diskless
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-972XU-RP-i3-4G
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-1677XU-RP-1200-4G
۱۵۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-872N-i3-8G
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP ES1686dc-2123IT-64G
۵۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-1886XU-RP-D1602-4G
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-253D-4G
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-932PX-4G
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-H1288X-W1250-16G
۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-1672XU-RP-i3-8G
۱۵۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-351-4G
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سرور دل PowerEdge T20
۳,۹۲۵,۰۰۰ تومان
Hikvision NVR DS-7604NI-E1-4P
۱,۳۷۰,۳۳۰ تومان
Qnap TS-1253BU-RP-4G NAS
۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-453BT3 8GB NAS Storage
۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-873-4G
٪۵
۵۰,۶۲۸,۰۰۰
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت دکاس مدل W8900
٪۱۴
۵۷,۷۹۷,۱۳۰
۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-1272XU-RP-i3-4G
۱۳۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-883XU-E2124-8G
۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-983XU-RP-E2124-8G
۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۲۷