فیلتر محصولات
مرتب سازی
کیونپ
  • از تومان
  • تا تومان

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ (Qnap) - صفحه ۲

Qnap TS-451A-2G NAS - Diskless
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-451Plus NAS - Diskless
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-873U-RP-8G NAS
۹۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
QNAP TR-004U 4 bay Rackmount Diskless DAS
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز کیونپ TS-251D-4G
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TVS-882-i3-8G NAS
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-451-2G NAS - Diskless
٪۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-1277-1600 8GB NAS Storage
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS251 8G NAS Storage
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  QNAP TS-963X-2G Network Storage
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 QNAP TS-328  Network Storage
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-932X-2G
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-673E-4G
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TBS-453DX-8G
٪۵
۳۸,۲۴۳,۰۰۰
۳۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP HS-453DX-8G
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-983XU-E2124-8G
۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-872XU-i3-4G
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-832X-2G
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap HS-251 NAS - Diskless
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TVS-873-8G 8-Bay Diskless NAS
۵۰,۶۲۸,۰۰۰ تومان
QNAP TS-653B 8GB NAS Storage
۴۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
QNAP TS-431XeU 8GB NAS Storage
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-951X-2G
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-253BE-2G
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-453BE-2G
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-963X-8G
۳۹,۹۵۱,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-473E-4G
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-672XT-i3-8G
۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-251B-4G
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TR-002 2 Bay Diskless DAS
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۳