از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ویولن

ویولن تی اف مدل 142
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
violin amati 100 size 4/4
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویولن فندر سایز ۴/۴
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویولن مدل bach
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ویولن یاماها مدل V3SKA
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ویولن TF Student
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
ویولن سندنر مدل 303 سایز 4/4
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویولن فونیکس مدل VT 303 E 4/4
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
TF 148 Violin
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویولن TF-132 سایز ۳/۴
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویالن رناتو220 سایز 4/4
۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان
violin amati 200 size 4/4
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ویلن Muller-1420 سایز 4/4
۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ویولن وین باخ 4/4
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویولن تی اف مدل Coreli
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ویولن TF 3/4 student
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلون آراکس مدل p142
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویولن آلتو برگمولر V50
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
Valencia 160 Acoustic Violin
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلن Sandner-SV-6 سایز 4/4
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
ویلن Sandner-CV6 سایز 4/4
۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
violin amati 150 size 3/4
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویولن فاضل Grade 1
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-ویالن رناتو120 سایز 1/4
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
1 2 3 4 5 6 17