زیورآلات فیروزه firoozeh
فیروزه
زیورآلات فیروزه firoozeh
گردنبند سنگ فیروزه
٪۲۰
۱۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰ تومان
بند عینک مدل فیروزه
٪۲۰
۵۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
گردن آویز فیروزه نقره...
٪۱۰
۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ تومان
سنگ فیروزه عجمی نیشابوری اصل کد 1527
٪۳۴
۱,۲۵۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره فیروزه مصری لوکس مردانه - کد 49340
٪۱۲
۳,۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۹۴,۰۰۰ تومان
گوشواره سنگ فیروزه
۵۹,۵۰۰ تومان
نگین فیروزه شجری دامله نیشابور  T32
٪۲۶
۴۲۹,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری
٪۳۱
۷۲۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستبند فیروزه ای
۲۰,۰۰۰ تومان
گردنبند نقره و فیروزه
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
سنگ فیروزه
۳۲۰,۰۰۰ تومان
دستبند سنگ فیروزه
٪۴۸
۷۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰ تومان
گردنبند فیروزه شجر
۹۰۰,۰۰۰ تومان
دستبند فیروزه زنانه
۹۸۰,۰۰۰ تومان
گردنبند فیروزه شجری
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
گردنبند فیروزه کد177
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه دامغان
۵۸۵,۰۰۰ تومان
نگین فیروزه اصل نیشابور عنکبوتی کد N107
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تسبیح فیروزه غیراصل کد 22501
٪۳
۲۳۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور
٪۳۰
۵۶۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
پلاک فیروزه کد03
٪۴۸
۱۳۵,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره فیروزه شیک زنانه کد A_010
٪۱۳
۶۹۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دستبند نقره فیروزه نیشابور زنانه کد D_S_076
٪۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
گردنبند فیروزه نیشابور کد  Z_171
٪۴۷
۱,۴۸۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰ تومان
مدال نقره فیروزه نیشابوری طرح سحر
٪۹
۳۳۲,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰ تومان
تسبیح 33 دانه فیروزه تبتی درشت
٪۷
۱۹۳,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
گوشواره نقره فیروزه نیشابوری زیبا
٪۸
۴۷۲,۰۰۰
۴۳۳,۰۰۰ تومان
گردنبند و گوشواره ست فیروزه ای،رزینی
٪۱۵
۱۹۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری عجمی
٪۱۴
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
تسبیح سنگی فیروزه درجه یک کوچک
٪۴۲
۶۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
انگشتر طلاروس نگین فیروزه
٪۲۸
۱۳۹,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدال فیروزه دامغان احیا شده
٪۴
۱۴۶,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
انگشتر تکه فیروزه طبیعی
٪۲۰
۱۴۹,۰۰۰
۱۱۹,۲۰۰ تومان
انگشتر فیروزه درشت
٪۳۴
۳۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
دستبند نقره با سنگ فیروزه نیشابور کد 10097
٪۱۴
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابوری شجری آبی 8
٪۸
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷