فیلتر محصولات
مرتب سازی
تراست
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش تراست Trust

کولرگازی تراست مدل TTSR18HT3I اینورتر 18000
٪۵
۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۱۸,۶۶۷,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TMSAB12HT1 A
٪۵
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کولرگازی تراست مدل TTSR30HT3I اینورتر 30000
٪۳
۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۸,۶۰۶,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست 24000 مدل TRUST-TMSTC-24H410A
٪۵
۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۷,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه تراست مدل TMFCC1-300
٪۳
۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۰,۳۳۰,۵۰۰ تومان
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE30HT3 I
٪۵
۳۳,۵۵۰,۰۰۰
۳۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TMSAB30HT1 A
٪۵
۲۶,۶۵۰,۰۰۰
۲۵,۳۱۷,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-950
٪۴
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه تراست مدل TMFCC1-600
٪۴
۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۲۸۸,۰۰۰ تومان
فن کوئل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-850
٪۴
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
اسپلیت ایستاده 60000 تراست
٪۸
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل دیواری تراست مدل TMFCW-500V
٪۳
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
فن کوئل دیواری تراست مدل TMFCW-300V
٪۳
۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
فن کوئل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-1200
٪۳
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۴۸,۰۰۰ تومان
کولر گازی اسپلیت سرد و گرم تراست مدل TTSE09HT1I
٪۵
۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR24HT3 I
٪۵
۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TMSAB36HT1 A
٪۳
۴۱,۸۹۰,۰۰۰
۴۰,۵۸۳,۳۰۰ تومان
فن کوئل دیواری تراست مدل TMFCW-400V
٪۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل داکتی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-200
٪۳
۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۱۴۱,۰۰۰ تومان
اسپلیت کولر گازی تراست مدل TMSAB24HT1A
٪۳
۳۰,۳۱۵,۰۰۰
۲۹,۳۵۵,۵۵۰ تومان
داکت اسپلیت سقفی تراست اینورتر 18000
٪۳
۲۸,۶۶۰,۰۰۰
۲۷,۸۰۰,۲۰۰ تومان
فن کوئل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-750
٪۳
۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۴,۸۴۱,۰۰۰ تومان
فن کوئل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-600
٪۳
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۶۸,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TMSAB18HT1 A
٪۳
۲۳,۱۷۰,۰۰۰
۲۲,۴۲۴,۹۰۰ تومان
کولر گازی تراست 12000 اینورتر مدل TRUST-TMINVL-12H410A
٪۵
۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان
فن کویل دیواری 400 cfm تراست
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کولرگازی تراست مدل TTSE09HT1I اینورتر 9000
٪۳
۱۸,۷۴۰,۰۰۰
۱۸,۱۷۷,۸۰۰ تومان
کولرگازی تراست مدل TTSE12HT1I اینورتر 12000
٪۳
۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۴,۵۰۰ تومان
فن کوئل داکتی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-400
٪۳
۶,۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۱۴,۰۰۰ تومان
فن کوئل داکتی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-300
٪۳
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۶۲۶,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TTSR18HT1A
٪۳
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تراست مدل TMSAB09HT1 A
٪۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت سقفی تراست اینورتر 24000
٪۳
۳۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۵,۸۴۱,۵۰۰ تومان
داکت اسپلیت سقفی تراست اینورتر 30000
٪۳
۴۶,۸۵۰,۰۰۰
۴۵,۴۴۴,۵۰۰ تومان
فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-800L
٪۹۵
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان
فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-500L
٪۴
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۳۳۶,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶