تهویه سرمایش و گرمایش تکنو Techno
تکنو
تهویه سرمایش و گرمایش تکنو Techno
Techno Te-9200 Fan
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
پنکه و هیتر دوکاره تکنو مدل Te-9600
٪۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان
Techno Te-9160 Fan
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Techno Te-9150 Fan
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Techno Te-9110 Fan
٪۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان
پنکه  تمام لمسی تکنو
٪۱۳
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پنکه کلیدی تکنو
٪۲۳
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پنکه سه حالته تکنو. کنترل دار
٪۷
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
پنکه تکنو مدل Te-9111 - مشکی
٪۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان
Techno House TK-3300P cooler
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بخاری برقی تکنو مدل 2000w
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
پنکه تکنو مدل (9150)
٪۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
پنکه ایستاده و بلند مشکی با  معتبر تکنو
٪۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۷۶,۵۸۶ تومان
فن هیتر رومیزی تکنو مدلTe.1404
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پنکه ایستاده تکنو ایتالیایی سه حالته
٪۲
۳,۳۵۰,۰۰۰
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
پنکه تکنو مدل 9150
٪۶
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پنکه کلیدی و کنترل دار تکنو
٪۱۰
۳,۳۵۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پنکه سه منظوره برند تکنو با ضمانت
٪۹
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
پنکه تکنو 9150
٪۸
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کشو گرمکن تکنو گاز مدل TTB-81406
٪۱۰
۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
پنکه تکنو مدل te-9111
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
پنکه 3 منظوره تکنو ..کیفیت عالی
٪۱۹
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Techno 1401
ناموجود
Techno Te-1400 Heater
ناموجود
Techno 1403
ناموجود
Techno 1402
ناموجود
Techno Te-1405 Heater
ناموجود
Techno Te-7200 Fan
ناموجود
Techno FS40-Te-9100
ناموجود
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷