فیلتر محصولات
مرتب سازی
پارس خزر
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش پارس خزر (Pars Khazar)

Pars Khazar SHIBA Fan
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
پنکه دیواری پارس خزر  مدل 7020R
٪۹
۱,۴۹۹,۰۰۰
۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4010 Fan
٪۱۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FSR-ADO Fan
٪۵
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۷۹۶,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FH2000P Heater
٪۱۴
۸۵۰,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar CH2000 Heater
٪۱۰
۱,۱۰۳,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4070R Fan
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RIMA Fan
٪۵
۹۸۸,۰۰۰
۹۳۸,۶۰۰ تومان
Pars Khazar 4060R Fan
٪۹
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۴۶,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4030 Fan
٪۶
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۲,۵۲۳ تومان
Pars Khazar SH2000M Heater
٪۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar Fan Heater - SH2000P
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES3010 Fan
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 2040 Fan
٪۷
۱,۰۷۰,۰۰۰
۹۹۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4010R Fan
٪۲۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان
Parskhazar TM2000
٪۱۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 602 Air Purifier
۳,۲۹۸,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES5020 Fan
٪۲۵
۱,۸۵۸,۱۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES9010R Fan
۲,۴۴۳,۳۰۰ تومان
Pars khazar power Fan
۱,۵۱۷,۵۰۰ تومان
پنکه رومیزی پایه تلسکوپی پارس خزر مدل 8010
٪۸
۱,۲۲۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES7010 Fan
٪۱۴
۱,۲۹۹,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 3010 Fan
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
RIMA category name PARS KHAZAR
۱,۲۲۱,۳۴۸ تومان
Pars Khazar CH2000TM Heater
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar KF-P23A Air Purifier
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پنکه پارس خزر FSR-ADO
۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4010S Fan
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Pars khazar ES4060RW ‎ Fan
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES7020WKAI-T Fan
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar KFP23A SAYA Air Purifier
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Parskhazar Rima fan
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 5030 4 Blades Fan
٪۳
۱,۵۰۶,۰۰۰
۱,۴۶۰,۸۰۰ تومان
پنکه سقفی پارس خزر سفید مدل POWER
٪۱۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳