از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
پارس خزر
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش پارس خزر

Pars Khazar CH2000TL Heater
۸۴۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FH2000P Heater
٪۱۰
۶۳۰,۰۰۰
۵۶۷,۰۰۰ تومان
Parskhazar TM2000
۸۱۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar Fan Heater - SH2000P
٪۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar SH2000M Heater
۷۶۴,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FSR-SHIBA Fan
۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4010 Fan
٪۶۳
۲,۹۵۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4070R Fan
٪۱۲
۱,۵۶۴,۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FSR-ADO Fan
٪۲۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
پنکه دیواری پارس خزر  مدل 7020R
٪۵۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES3010 Fan
۸۳۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar RIMA Fan
۸۱۴,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4030 Fan
٪۸
۱,۲۳۰,۰۰۰
۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES7010 Fan
۱,۰۲۸,۱۰۰ تومان
Pars Khazar 2040 Fan
٪۸
۹۳۳,۰۰۰
۸۵۴,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES9010R Fan
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4060R Fan
٪۱۴
۱,۵۱۰,۰۰۰
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4060RW Fan
٪۲۷
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES5020 Fan
٪۸
۱,۰۵۸,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰ تومان
پنکه پارس خزر مدل کنترل دار ES5030
٪۲
۱,۳۴۳,۰۰۰
۱,۳۱۶,۰۰۰ تومان
Pars Khazar ES4010S Fan
٪۲
۱,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان
Pars Khazar KF-P23A Air Purifier
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 5030 4 Blades Fan
۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 602 Air Purifier
٪۳
۳,۱۹۱,۰۰۰
۳,۰۹۸,۰۰۰ تومان
pars khazar ES4020 Fan
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
blue sky
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 4010R Fan
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
Pars Khazar Blue Sky SAYA Air Purifier
۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان
Pars Khazar FC140-3W-AW SAYA Fan
۷۷۸,۹۰۰ تومان
Pars Khazar KFP23A SAYA Air Purifier
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
pars khazar ES2030 Fan
۷۷۴,۴۰۰ تومان
Pars Khazar ES-5020MKAI Fan
۹۹۷,۰۰۰ تومان
Pars Khazar 7010 Fan
ناموجود
1 2