فیلتر محصولات
مرتب سازی
میدیا
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش میدیا (Midea)

Midea  FF-1610AR Fan
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
Midea   CH-F212A
٪۸
۹۰۰,۰۰۰
۸۲۹,۰۰۰ تومان
Midea CH-F215J Heater
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1600G100
٪۵
۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
Midea FS40-7ARB Fan
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-900
٪۵
۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1200G70
٪۱۱
۱۶,۴۵۰,۰۰۰
۱۴,۶۴۰,۵۰۰ تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-2200G100
٪۸
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Midea FF-1616QR Fan
۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
Midea FS40-13VR Fan
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Midea NY2311 16JA Radiator
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-400
٪۵
۶,۶۱۰,۰۰۰
۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-400
٪۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Midea FF-1615 Fan
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-300
٪۶
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-300
٪۶
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۶۷۴,۰۰۰ تومان
Midea FF-1614 Fan
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-800
٪۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر میدیا "MIDEA" مدل MOTD-36HFN1
٪۱۵
۴۹,۶۰۰,۰۰۰
۴۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
Midea FF 167AR Fan
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-400
٪۵
۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
Midea FF-1612HR-DC Fan
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-600
٪۵
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1200
٪۵
۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-150
٪۶
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۴,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-850
٪۵
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1000
٪۵
۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70
٪۱۱
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۰۸,۰۰۰ تومان
فن کوئل دیواری میدیا مدل MKG-600
٪۵
۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-600
٪۱۱
۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۱۷,۰۰۰ تومان
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-500
٪۵
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-950
٪۵
۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵